انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

محله و شیوه زندگی قشر متوسط در کلانشهر تهران: عوامل موثر بر شکل گیری سرمایه اجتماعی در محله‌های متوسط نشین شهر تهران

حرکت و جابجایی با اتومبیل، طی کردن مسافت‌های طولانی طی یک روز در شهر، و بهره‌گیری از فضای مجازی در برقراری ارتباط و ایجاد شبکه‌های اجتماعی، از ویژگی‌های زندگی روزمره بسیاری از ساکنان کلانشهر تهران امروز (۱۳۸۸) هستند. در چنین شرایطی آیا “فاصله نزدیک به محل سکونت” و چگونگی آن در کیفیت زندگی ساکنان کلانشهر اثرگذار است؟ چه عواملی بر شکل‌گیری مفهوم محله و تأثیرگذاری آن موثر است؟
نتایج پژوهش‌ میان‌رشته‌ای صورت گرفته در طرح ساختارشناسی هویت محله‌ای تهران، نشان می‌دهد که مقیاس حد فاصل خانه تا شهر، در وضعیت کلانشهری تهران امروز، بر کیفیت زندگی ساکنان این شهر اثرگذار است و به سبب این اثرگذاری برای آنها واجد معنا است. این پژوهش‌ها نشان می‌دهند که مقیاس” نزدیک به محل سکونت”، نقش سازنده‌ای در ارتقا کیفیت زندگی داشته و بر احساس تعلق ساکنان به مکان سکونتشان می‌افزاید، این مقیاس در هویت‌یابی آنها از طریق سکونتشان در شهر و ایجاد روابط اجتماعی‌ میان آنها نیز مؤثر است.

برای خواندن مقاله کامل در زیر کلیک کنید:

پیوست اندازه
Microsoft Office document icon ۱۰۵۴۸.doc 204 KB