انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

متفکران آلمان: یولیان گومپرتز

تصویر:موسسه تحقیقات اجتماعی فرانکفورت

یولیان گومپرتز (Julian Gumperz) متولد ۱۸۹۸ در نیویورک و درگذشته به سال ۱۹۷۲ در کانکتیکت، جامعه شناس، روزنامه نگار و مترجم آلمانی- آمریکایی بود. او از یک خانواده صنعتگر و ثروتمند آلمانی- آمریکایی برخاسته و عضو موسسه پژوهش های اجتماعی بود. گومپرتز در کنفرانس مارکسیستی هفته کار که در می ۱۹۲۳ در تورینگن برگزار شد، شرکت داشت.

گومپرتز ابتدا در هاله – ناحیه ای در زاکسن- و از سال ۱۹۲۹ در فرانکفورت زیر نظر فریدرش پولوک (Friedrich Pollock) – که بین سال های ۱۹۲۸-۱۹۳۰ در آنجا به تدریس اشتغال داشت- به تحصیل در رشته اقتصاد ملی پرداخت. او با ارائه رساله ای با موضوع “جایگاه کارگران در آمریکای شمالی” دکترای خود را دریافت کرد و به همکاری با پولوک پرداخت. در سال ۱۹۳۳ به بررسی امکانات کار موسسه فرانکفورتی آمریکا که توسط نازی ها بسته شده بود پرداخت و برای نخستین بار با دانشگاه کلمبیا ارتباط برقرار کرد. پس از سال ۱۹۳۴ و انتقال موسسه فوق به نیویورک، تا سال ۱۹۴۱ با آن همکاری داشت.

گومپرتز به صورت موقت، کارگزار بورس بنیاد هرمن وایل (Herman Weil) بود و سپس این مشغله موفق را به یک شغل تبدیل کرد. او در سال ۱۹۴۷ به همراه یوهان ریندل (Johann Rindl) انتقادی علنی علیه کمونیسم بین الملل مطرح کرد.

گومپرتز بین سال های ۱۹۱۹- ۱۹۲۲ به همراه کارل اوستن (Karl Osten) و ویلند هرتزفلده (Wieland Herzfelde) به انتشار مجله دادایی – اکسپرسیونیستی “در گگنر” {Der Gegner} (رقیب) پرداخت. او در ابتدای قرن بیستم یک فعال کمونیست و همکار روتن فانه (Roten Fahne) و نشر مالیک بود که در سال ۱۹۲۱ به تصاحب او در آمد. او به ترجمه آثار اندیشمندانی از جمله آگنس اسمدلی (Agnes Smedley) و جان دوس پاسوز (John Dos Passos) همت گماشت. همسر گومپرتز، هده ایزلر (Hede Eisler) در کتابفروشی کار می کرد که در ابتدای سال ۱۹۲۳ گومپرتز با او آشنا شد. با اینهمه پیوند آنان که در سال ۱۹۲۷ برقرار شد در سال ۱۹۲۸ به جدایی انجامید. در همان سال گومپرتز حزب کمونیست را ترک کرد.

آثار گومپرتز

• Über die geistige Ortsbestimmung des Expressionismus, Der Friede, Nr. 3, 1919.

• Kunst, Vandalismus und Proletariat, Eine Antwort an G. G. L. [Gertrud Alexander]. Die Rote Fahne, 3, Nr. 110 vom 22. Juni 1920. Repr. in: Fähnders/Rector (Hrsg.), Literatur im Klassenkampf, Fischer, 1974, Nr. 3, S. 57-60 [1971]. (Kunstlump Debatte, George Grosz gegen Oskar Kokoschka)

• Die Agrarkrise der Vereinigten Staaten. H. Buske, Leipzig, 1931 (= Veröffentlichungen der Frankfurter Gesellschaft für Konjunkturforschung, n.f., Heft 2 (13. Hft. d. gesammten Reihe))

• Zur Soziologie des amerikanischen Parteiensystems. In: Zeitschrift für Sozialforschung, Jg. 1, Heft 3, 1932, S. 278-310.

• Mit Johann Rindl. Als Ypsilon, Pattern for World Revolution, Ziff-Davis, New York, 1947.

منبع: ویکی پدیای آلمانی