انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

ماخذ شناسی باستان شناسی ایران (۱۶)

شناخت و آگاهی از آثار و کتابهای چاپ شده یک حوزه علمی در یک کشور می تواند به راستی گویای تاریخ رشد و گسترش آن حوزه در آن سرزمین باشد. از این رو قصد بر آن است که برای شناخت بهتر تاریخ فرهنگی باستان شناسی در ایران به تدریج به معرفی کتابهای چاپ شده در این زمینه در ایران بپردازیم. بخش هیجدهم ماخذشناسی باستان شناسی ایران در زیر ارائه می گردد:

اسنجانی، نسرین (۱۳۹۰)، عجایب هفتگانه جهان، سبزرایان گستر

بنیامین، سرگیز (۱۳۸۲)، امپراتوری آشور، آزرمگین

بی نا (۱۳۵۸) ، زندگی و مهاجرت نژاد آریا براساس روایات ایرانی، بلخ

بیات، نادر (۱۳۶۷)، تورانیان از پگاه تاریخ تا پذیرش اسلام، ایرانشهر

توماس، اندرو (۱۳۸۳)، تمدنهای روزگاران پیش از نوح، مترجم: اسماعیل قهرمانسیی‌پور، نشر کلبه
ثاقب‌فر، مرتضی (۱۳۸۹)، تاریخ هرودوت، تهران: اساطیر
جهانتاب، سیدحسین (۱۳۸۰)، آشنایی با فرهنگ و تمدن کهن مردم جهان: مشرق زمین، جهانتاب
دورانت، ویلیام‌جیمز (۱۳۶۳)، تاریخ تمدن، مترجم: سهیل آذری، تهران: اقبال، چاپ دوم
دوموریه، دفنی (۱۳۷۱)، جولیوس سزار، مترجم: شهرام پورانفر، پیک فرهنگ
دیودوروس، سیسیلی (۱۳۸۴)، ایران و شرق باستان در کتابخانه تاریخی: حکومت مادها – آشور، لشکرکشی خشایارشاه اردشیر دوم و کوروش کوچک، لشکرکشی اسکندر به ایران، حمید بیکس‌شورکایی؛ اسماعیل سنگاری، جامی
ذوالفقاری، علی (۱۳۸۹)، عجایب هفتگانه، گوهر اندیشه
ذوالفقاری، علی، عظیمی، احسان (۱۳۸۹)، جهان قدیم، آوای سورنا
ذوالفقاری، علی، فرج‌زاده، جعفر (۱۳۸۹)، شگفتی‌های تاریخ، گوهر اندیشه
رایشهارت، هانس (۱۳۹۰)، عجایب هفتگانه جهان، مترجم: بهروز بیضایی، علی دانش، قدیانی‌، چاپ هفدهم
رضائی، عبدالعظیم (۱۳۶۴)، تاریخ ده هزارساله ایران: پیدایش آریاها تا انقراض پارتها، تهران: اقبال
رضائی، عبدالعظیم، آذرخش، زین‌العابدین (۱۳۶۶)، تاریخ ده هزارساله ئ‌ایران: ازساسانیان تاانقراض آل زیار، تهران: اقبال
رضی، هاشم (۱۳۷۱)، گاه‌شماری و جشنهای ایران باستان، بهجت
ساجدی، حدیث (۱۳۸۴)، عجایب هفتگانه را بشناسیم، تهران: ابریشمی‌فر
ساویل، اگنس (۱۳۶۴)، تاریخ اسکندرمقدونی، مترجم: عباس وحیدمازندرانی، وحید
سولیمیرسکی، تادئوتس (۱۳۷۴)، سارمات‌ها، مترجم: رقیه بهزادی، میترا
شایان، سیاوش (۱۳۸۸)، سرگذشت ملل کهن (مصر، هند، چین، ایران و یونان باستان)، تهران: ‌مدرسه، چاپ سوم
شهبازی‌مشیران، حبیب (۱۳۷۲)، جمعه مسجد، چون نگین انگشتر بر اردبیل شهر عاشقان و دلاوران تاریخ
فتحی، هوشنگ (۱۳۷۹)، کاوش در گذشته، تهران: امیرکبیر
فسوالودوویچ، ماژیکو ایگور (۱۳۸۹)، عجایب هفت و سی و هفت‌گانه، مترجم: منور باگدالوا، پروانه فخام‌زاده، بازتاب نگار
فهیمی‌فر، اصغر (۱۳۷۸)، نگاهی به تمدنهای باستانی، اطیاب
قاسمی، سمیرا، قاسمی، سمانه (۱۳۸۷)، عجایب هفتگانه‌ی جهان باستان، جویا
قاسمیان‌دستجردی، داریوش (۱۳۸۳)، عجایب هفتگانه و باغهای معلق بابل سمبل کوهستانهای سر سبز ایران
کاکس، رگ، موریس، نیل (۱۳۷۹)، عجایب هفتگانه: شگفتی‌های جهان، مترجم: فهیمه گلفشان، نسترن مویدجعفری، دلهام،دلیر
کایرنز، ترور (۱۳۸۰)، انسان متمدن می‌شود، مترجم: کاظم ملازاده، تهران:‌ پازینه
کروی، آنیتا (۱۳۹۰)، کاوش در گذشته، مترجم: مجید عمیق، مدرسه ‌برهان
کلیتون، پیتر (۱۳۷۸)، عجایب هفتگانه جهان باستان، مترجم: حسین کیانی، مشکوه
کلیتون، پیتر، پرایس، مارتین (۱۳۷۸)، عجایب هفتگانه در دنیای باستان، مترجم: محمدحسین آریا، تهران: علمی و فرهنگی
کوروفکین، ف.پ. (۱۳۵۸)، تاریخ دنیای قدیم، مترجم: حمید مومنی، شب‌گیر، چاپ هشتم
الگزاندررابینسون، چارلز (۱۳۷۰)، تاریخ باستان از دوران پیش از تاریخ تا مرگ بوسی نیانوس، مترجم: اسماعیل دولتشاهی، آموزش انقلاب اسلامی
لانگ، دیوید (۱۳۸۸)، دریای پارسیان، مترجم: حیدر عرفان، لیان
‌مک لیش (۱۳۸۰)، عجایب هفتگانه جهان، مترجم: محمد غضنفری، علی سالیانی، به نشر، چاپ دوم
مکاولی، دیوید (۱۳۷۷)، بناهای تاریخی: اهرام مصر، مترجم: جهانشاه پاکزاد، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، چاپ دوم
مک‌نیس، تیم (۱۳۸۸)، اهرام مصر، مترجم: رشاد مردوخی، قدیانی، چاپ چهارم
ناکامورا، حاجیمه (۱۳۸۱)، فرهنگ شرق (مجموعه مقالات)، مترجم: محمدحسن جلیلی، مسعود رجب‌نیا، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نیک‌گفتار، احمد (۱۳۹۰)، عجایب نه‌گانه ایران، پیام اندیشه
نیکولسکی، ا.کاژدان، آبراموویچ، آ.، برگر، آ.، درکنسکی، آ.، نودل‌من، دی.، دیاکوف، وی. (۱۳۸۶)، تاریخ جهان باستان، مترجم: صادق انصاری، سیدعلی همدانی، فردوس
وارنر، رکس، استیرلن، هانری (۱۳۷۹)، کیش و تمدن مصر باستان، مترجم: سیدمحمد نجفی، نیلا
هاشمی، تهمینه (۱۳۸۹)، عجایب هفتگانه: کتاب تحقیقی برای دانش‌آموزان، سلیس
دورانت، ویلیام‌جیمز (۱۳۶۳)، خلاصه داستان تمدن، مترجم: عزت صفری، اقبال
رایشهارت، هانس (۱۳۸۵)، اهرام مصر، مترجم: فرزانه کریمی، قدیانی