انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

ماخذشناسی باستان شناسی ایران (۷)

شناخت و آگاهی از آثار و کتابهای چاپ شده یک حوزه علمی در یک کشور می تواند به راستی گویای تاریخ رشد و گسترش آن حوزه در آن سرزمین باشد. از این رو قصد بر آن است که برای شناخت بهتر تاریخ فرهنگی باستان شناسی در ایران به تدریج به معرفی کتابهای چاپ شده در این زمینه در ایران بپردازیم. بخش هفتم ماخذشناسی باستان شناسی ایران در زیر ارائه می گردد:

(اسلامی‌ندوشن) بیانی، شیرین، جعفری‌دهقی، محمود (۱۳۸۲)، تاریخ ایران باستان: از ورود آریاییها به ایران تا پایان هخامنشیان، تهران: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)

آذینی‌فر، قاسم (۱۳۸۱)، کوروش پیام‌آور کبیر، تهران: دارینوش

آریان، امیر (۱۳۸۰)، ایرانیان، احمد مالک

امانپورنوری، حسین (۱۳۷۹)، اشک تاریخ، کوهسار

آمیه، پیر (۱۳۸۱)، تاریخ عیلام، مترجم: شیرین(اسلامی‌ندوشن) بیانی، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم
ایسرائل، ژرار (۱۳۸۰)، کوروش بزرگ، مترجم: مرتضی ثاقب‌فر، تهران: ققنوس
بریان، پیر (۱۳۸۱)، امپراتوری هخامنشی، مترجم: ناهید فروغان، تهران: قطره و نشر و پژوهش فرزان روز
بهروز، ذبیح، غفاری، اصلان (۱۳۸۰)، قصه سکندر و دارا: پژوهش تاریخی پیرامون سفر جنگی الکساندر مقدونی به خاور، فروهر
پژوم‌شریعتی، پرویز (۱۳۷۹)، داستان آفرینش و تاریخ پیشدادی و کیانی در باورهای کهن ایرانی، هونام
پیگولوسکایا، نیناویکتوروونا (۱۳۸۰)، تاریخ ایران باستان، مترجم: مهرداد ایزدپناه، محور
تاج‌بخش، احمد (۱۳۸۲)، تاریخ مختصر تمدن و فرهنگ ایران قبل از اسلام، موسسه انتشارات یادواره کتاب
توینبی، آرنولدجوزف (۱۳۷۹)، – جغرافیای اداری هخامنشیان، مترجم: همایون صنعتی‌زاده، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار
جباری، محمدرضا، عاطفی، حسن (۱۳۷۹)، انقلاب پدر: سرگذشت کوروش (همراه با نقشه و تصویر)، تهران، تهران صدا
جوان، موسی، عبداللهی، علی‌اصغر (۱۳۸۲)، تاریخ اجتماعی ایران باستان: از آغاز مهاجرت به سرزمین قدیم ایران تا حمله اسکندر مقدونی، دنیای کتاب
خدادادیان، اردشیر (۱۳۷۹)، آریاییها و مادها، به دید، چاپ دوم
خدادادیان، اردشیر (۱۳۸۰)، داریوش چه کسی بود و چگونه به قدرت رسید؟، به دید
خدادادیان، اردشیر (۱۳۸۰)، مناسبات فرهنگی ایران پیش از اسلام و تمدنهای جهان باستان، به دید
خدادادیان، اردشیر (۱۳۸۰)، هرودت و تاریخ‌نگاری، به دید
خلیلی، کامیاب (۱۳۸۱)، خلاصه‌ی تاریخ کتزیاس از کورش تا اردشیر (معروف به خلاصه‌ی فوتیوس)، تهران: نشرکارنگ
داندامایف، محمد (۱۳۸۱)، ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشی (قرن ششم قبل از میلاد)، مترجم: روحی ارباب، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم
دندامایوف، محمد (۱۳۸۱)، تاریخ سیاسی هخامنشیان، مترجم: خشایار بهاری، تهران: نشرکارنگ
دیاکونوف، میخائیل‌میخاییلوویچ (۱۳۸۰)، تاریخ ایران باستان، مترجم: روحی ارباب، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم
رجبی، پرویز (۱۳۸۰)، هزاره‌های گم شده ، توس
رضایی، عبدالعظیم (۱۳۸۱)، تاریخ تمدن و فرهنگ ایران، در
رضایی، عبدالعظیم (۱۳۸۱)، سرشت و سیرت ایرانیان باستان ، در
رضی، هاشم (۱۳۸۱)، دانشنامه ایران باستان: عصر اوستایی تا پایان دوران ساسانی، تهران: سخن
رضی، هاشم (۱۳۸۲)، دین و فرهنگ ایرانی پیش از عصر زرتشت، تهران: سخن
زرین‌کوب، عبدالحسین، زرین‌کوب، روزبه (۱۳۸۰)، تاریخ ایران باستان: تاریخ سیاسی دوره ساسانیان، تهران: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
زنجانی، محمود (۱۳۸۱)، تاریخ تمدن ایران باستان، آشیانه کتاب
شعبانی، رضا (۱۳۸۱)، کوروش کبیر، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی و مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها
عبدی‌زاده، التفات (۱۳۸۰)، بررسی فرازهایی از تاریخ ایران باستان، باغ اندیشه
غلامرضا، جوادی (۱۳۸۰)، مدیریت در ایران باستان، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
قدیانی، عباس (۱۳۸۰)، آریایی‌ها و مادها، به دید
قدیانی، عباس (۱۳۸۰)، سلوکیان و اشکانیان، به دید
قدیانی، عباس (۱۳۸۰)، هخامنشیان، به دید
قرشی، امان‌الله (۱۳۸۰)، ایران نامک: نگرشی نو به تاریخ و نام ایران، تهران: هرمس
کابلی، عبدالحسین (۱۳۷۹)، تاریخ از نگاه دیگر: بررسی تحلیلی تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان انقلاب مشروطیت ، نغمه زندگی
کخ، هایدماری (۱۳۷۹)، پژوهش‌های هخامنشی (پژوهش‌هایی بر پایه لوحه‌های بازیافته از تخت جمشید)، مترجم: امیرحسین اکبری شالچی، نشر آتیه
کنایفل، هانس، داریوش بزرگ: شاه ایرانیان، مترجم: جواد سیداشرف، زرین
گزنفون (۱۳۸۰)، کورش‌نامه، مترجم: رضا مشایخی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم
گوتشمید، آلفرد (۱۳۷۹)، تاریخ ایران و ممالک همجوار آن از زمان اسکندر تا انقراض اشکانیان، مترجم: کیکاووس جهانداری، تهران: ققنوس
گیرشمن، رومن (۱۳۷۹)، تاریخ ایران از آغاز تا اسلام، مترجم: محمود بهفروزی، جامی
محمدی، محمد (۱۳۸۰)، تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، توس
محمدی‌ملایری، محمد (۱۳۷۹)، تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، توس
مهرآبادی، میترا (۱۳۸۰)، تاریخ کامل ایران باستان (از پیش از تاریخ تا پایان سلسله ساسانی)، افراسیاب
ناردو، دان، امپراتوری ایران، مترجم: مرتضی ثاقب‌فر، تهران: ققنوس
نوری، احمد (۱۳۸۲)، پیشدادیان و کیانیان، نشرمرسا
هدایت، شهرام (۱۳۸۰)، تاریخ باستانی ایران، دارینه
هومن، محمود، دستغیب، عبدالعلی (۱۳۷۹)، تاریخ باستانی ایران، نشر پیام‌ امروز
هینتس، والتر(۱۳۸۰)، داریوش و پارس‌ها: تاریخ فرهنگ ایران در دوره هخامنشیان، مترجم: عبدالرحمن صدریه، تهران: موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر