انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

ماخذشناسی باستان شناسی ایران (۱۳)

شناخت و آگاهی از آثار و کتابهای چاپ شده یک حوزه علمی در یک کشور می تواند به راستی گویای تاریخ رشد و گسترش آن حوزه در آن سرزمین باشد. از این رو قصد بر آن است که برای شناخت بهتر تاریخ فرهنگی باستان شناسی در ایران به تدریج به معرفی کتابهای چاپ شده در این زمینه در ایران بپردازیم. بخش سیزدهم ماخذشناسی باستان شناسی ایران در زیر ارائه می گردد:

ابات، جاکوب (۱۳۹۰)، داریوش کبیر، مترجم: سمیه موحدی‌فرد، چاف،ندای الهی،فقیهی

ابونیاعمران، فرحناز (۱۳۸۹)، کیخسرو، شلفین

آخته، ابوالقاسم (۱۳۸۹)، شهریار دادگستر (کوروش بزرگ)، پرتهران‌شهر

استولپر، متیودبلیو (۱۳۹۰)، تاریخ ایلام، توس

باستی، زهرا، معلم، ملیحه (۱۳۸۹)، بین‌النهرین و ایران باستان کشمکش و تقابل ۳۵۰۰ – ۱۶۰۰ ق.م، تهران: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)

باقری، مهناز (۱۳۸۹)، بازتاب اندیشه‌های دینی در نگاره‌های هخامنشی ، تهران: امیرکبیر
بردسیری‌کرمانی، عبدالحسین‌خان، حقدار، علی‌اصغر (۱۳۸۹)، آیینه‌ی سکندری (تاریخ ایران از زمان ماقبل تاریخ تا رحلت حضرت ختمی مرتبت)، تهران: چشمه
بروسیوس، ماریو (۱۳۸۹)، ایرانیان باستان، مترجم: مانی صالحی‌علامه، تهران: نشر ثالث
بیک‌محمدی، مریم (۱۳۹۰)، کوروش کبیر، بوستان دانش،زمزمه زندگی،قلم جوان،ارمغان سبز
بیگلری، هرمز (۱۳۸۹)، از کرمانشاه (قرمسین) تا کربلا در دو صده گذشته، کرمانشاه
پورنعمتی، لیلا (۱۳۹۰)، گزیده سخنان کوروش بزرگ و داریوش بزرگ، راستین، غیوری
پیرنیا، حسن، مرزبان، ایراندخت (۱۳۸۹)، کوروش بزرگ و عصر هخامنشی، محور
تقی‌بیگلو، رضا (۱۳۹۰)، تاریخ ایران باستان، مهراد
جوادیان، مسعود، جمشیدی، فرهاد، ربانی، جعفر (۱۳۹۰)، ایران باستان، قدیانی
چراغ‌زاده، سولماز، مهماندوست، صمد (۱۳۹۰)، سیر تحولی آرامگاه‌های هخامنشی و تاثیر آن بر دوران‌های بعد، تخت جمشید،قشقایی
حامد، پرنیان (۱۳۹۰)، اسکندر تاریخ ایران: الکساندر یونانی نیست، آویژه
خنجی، محمدعلی (۱۳۹۰)، کوروش ابرمرد تاریخ، نوآور، پارسیا
ذوالفقاری، علی (۱۳۹۰)، ایران باستان، گوهر اندیشه
سالمی‌فیه، کیوان (۱۳۹۰)، زندگی و منش کورش کبیر، زرین‌مهر
شاپورشهبازی، علیرضا، خجندی، جمشید، مطین، علی (۱۳۹۰)، جهانداری داریوش بزرگ، کهن پارسه
شیرمحمدی، پوریا، شیرمحمدی، زهرا (۱۳۸۹)، کوروش کبیر، شیرمحمدی
صفی‌زاده، فاروق (۱۳۹۰)، کوروش کبیر در آیینه‌ی ادیان و مذاهب، حکایتی دگر
عسگری‌منفرد، منصوره (۱۳۹۰)، اردشیر (درازدست) تا انقراض هخامنشیان ، آوای عشق
عسگری‌منفرد، منصوره (۱۳۹۰)، از کوروش تا داریوش: دو پادشاه دادگر، آوای عشق
عسگری‌منفرد، منصوره (۱۳۹۰)، خشیارشا، جانشین داریوش: اتفاقات مهم در زمان خشیارشا ، آوای عشق
عسگری‌منفرد، منصوره (۱۳۹۰)، مادها: از ظهور تا انقراض ، آوای عشق
فرخ، کاوه (۱۳۹۰)، سایه‌های صحرا: ایران باستان در جنگ، مترجم: شهربانو صارمی، تهران: ققنوس
فرشباف‌ابریشمی، فرشاد، ملک‌عراقی، غلامحسین، وکیل‌زاده، داود (۱۳۹۰)، ترجمه کتیبه‌های هخامنشی از منشور کورش تا گفتار داریوش، خانه تاریخ و تصویر ابریشمی
فیلدن، برنارد (۱۳۸۲)، رهنمودهای مدیریت برای محوطه های میراث فرهنگی جهان، مترجم: سوسن چراغچی، تهران: سازمان میراث فرهنگی
قانعی، سعید (۱۳۸۹)، گنجینه تاریخ ایران: حکومت در عهد باستان، پل
قانعی، سعید (۱۳۸۹)، گنجینه تاریخ ایران: فتوحات بزرگ در زمان داریوش ، پل، احلاق
کرتیس، وستاسرخوش، استوارت، سارا (۱۳۹۰)، تولد یک امپراتوری (کوروش و داریوش معماران سلسله هخامنشی)، مترجم: مهدی افشار، نگارستان کتاب
کرمی‌پور، کوروش، فتوگرافی، ناصر (۱۳۹۰)، راز کوروش بزرگ، تهران: علمی
گزنفون، هدریک، لری (۱۳۹۰)، کوروش بزرگ: زندگینامه بنیان‌گذار هخامنشیان بر اساس نوشته‌های گزنفون، مترجم: علی شیعه‌علی، سبزان
گوهرین، کاوه، بختیار، افشین، سعیدپور، سعید (۱۳۸۹)، ایران گل‌نبشت آزادی: منشور کوروش هخامنشی “کهن‌ترین بیانیه‌ی حقوق بشر”، کتاب نشر نیکا
لینزی، الن (۱۳۹۰)، تاریخ امپراتوری ایران، مترجم: عیسی عبدی، تهران: امیرکبیر، چاپ دوم
معیری، هایده (۱۳۸۹)، فرهنگ توصیفی باستان شناسی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مقتدر، غلامحسین، عبداللهی، علی‌اصغر (۱۳۸۹)، جنگهای هفتصد ساله ایران و روم، تهران: دنیای کتاب
میرزاآقاخان کرمانی، عبدالحسین، شکری، هوشنگ (۱۳۹۰)، تاریخ ایران باستان (آیینه سکندری)، احرار
نورایی‌پور، زهره (۱۳۹۰)، منشور کوروش هخامنشی: نخستین بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر، تخت جمشید،قشقایی
هادی‌پوربرزگر، فرحناز (۱۳۸۹)، گنجینه تاریخ ایران: ایران قبل از تاریخ، پل،خلاق
هدریک، لاری (۱۳۸۹)، کوروش کبیر “هنر رهبری و جنگ” به روایت گزنفون، مترجم: عبدالمجید روح‌نیا انتشارات تهران
واثقی، بهروز ، سیدباقری، محمد (۱۳۹۰)، سقوط بابل، ابوعطا
وکیلی، شروین (۱۳۸۹)، تاریخ کوروش هخامنشی، شورآفرین