انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

ماخد شناسی باستان شناسی ایران (۱۴)

شناخت و آگاهی از آثار و کتابهای چاپ شده یک حوزه علمی در یک کشور می تواند به راستی گویای تاریخ رشد و گسترش آن حوزه در آن سرزمین باشد. از این رو قصد بر آن است که برای شناخت بهتر تاریخ فرهنگی باستان شناسی در ایران به تدریج به معرفی کتابهای چاپ شده در این زمینه در ایران بپردازیم. بخش چهاردهم ماخذشناسی باستان شناسی ایران در زیر ارائه می گردد:

ارفعی، عبدالمجید (۱۳۹۰)، فرمان کوروش بزرگ، تهران: مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی)

اسلامی‌ندوشن، محمدعلی (۱۳۹۰)، ایران و یونان در بستر باستان: ایران، لوک پیر، ایرانیان ازآیسخیلوس، ایران و یونانبه گواهی شاهنامه و ایلیاد، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم

ایجادی‌نصرآبادی، زهرا (۱۳۹۰)، اندرزهای طلایی کوروش و داریوش بزرگ، کتابیار

آیلرز، ویلهلم، گویری، سوزان (۱۳۹۰)، کوروش بزرگ: پژوهشی درباره ریشه‌شناسی نام بنیانگذار سلسله هخامنشیان، بهجت

بری، جی‌.بی.، کوک، اس.ا.، ادکاک، اف.ایی. (۱۳۹۰)، تاریخ جهان باستان (کمبریج): امپراتوری آشور، مهتاب
بهرامی، عسکر (۱۳۹۰)، کورش و ذوالقرنین: مجموعه مقالات همایش کورش هخامنشی و ذوالقرنین، تهران: مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی)
بهنام، امیر (۱۳۹۰)، تمدن ایران زمین: تمدن هخامنشی، پاسارگاد
بوسه، هریبرت (۱۳۶۸)، پژوهشی در تشکیلات دیوان اسلامی، مترجم: غلامرضا ورهرام، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
بینگهام، جان (۱۳۹۰)، اسکندر، مترجم: کریم پورزبید، علی حسن‌آبادی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
پناهی‌راد، غلامرضا (۱۳۹۰)، تا آمدن آریائی‌ها: پویشی در هویت خویش، کرمانشاه
پورنعمتی، لیلا، میران‌زاده، حسین (۱۳۹۰)، گزیده سخنان کوروش بزرگ و داریوش بزرگ، راستین، چاپ چهارم
پیاتروفسکی، باریس‌باریوویچ (۱۳۹۰)، اورارتو، مترجم: عنایت‌الله رضا، نامک
پیرنیا، حسن (۱۳۹۰)، خطوط برجسته داستانهای ایران قدیم با ذکر مدارک و نتیجه سنجش و استنباطات، اساطیر
جوادیان، مسعود (۱۳۹۱)، ایرانیان باستان برای من چه کار کرده‌اند؟، محراب قلم، کتابهای مهتاب
چهرازی، مستانه (۱۳۸۶)، هخامنشیان: پاسارگاد، فاتحان راه دانش
چهرازی، منصور، شادمهرشریف ، مهشید، نیک‌آئین، مرتضی (۱۳۹۰)، هخامنشیان: کوروش کبیر ، فاتحان راه دانش، چاپ دوم
چهرازی، منصور، شادمهرشریف ، مهشید، نیک‌آئین، مرتضی (۱۳۹۰)، هخامنشیان: تخت جمشید ، فاتحان راه دانش، چاپ دوم
چهرازی، منصور، شادمهرشریف ، مهشید، نیک‌آئین، مرتضی (۱۳۹۰)، هخامنشیان: ورود آریایی‌ها به ایران، فاتحان راه دانش، چاپ دوم
حسین‌طلایی، پرویز، وزین‌افضل، مهدی (۱۳۹۰)، تاریخ ایران قبل از اسلام، سنجش و دانش
حسینی، سیدساعد (۱۳۹۰)، تاریخ کامل ایلام (تاریخ کامل ایران دوره ایلامی): پادشاهی بزرگ انشان – شوش، تهران: شرکت انتشارات کیهان
حسینی‌اسفیدواجانی، سیدمهدی، فرهنگ ایرانی و اندیشه یونانی: آثاری از پل کراوس، فرانتس روزنتال، عبدالرحمن بدوی، دیمیتری گوتاس و …، تهران: نشر علم
خزائی، مریم، خزائی، مهدی (۱۳۹۰)، سلسله شاهنشاهی هخامنشیان، کاکتوس
دایی‌زاده، مهناز، اسلام‌نژاد، محرم (۱۳۹۰)، کوروش موسس حقوق بشر، نسل نواندیش، من و کیمیا
دراون، موریس (۱۳۹۰)، اسکندر کبیر، مترجم: پروانه احمری، تهران: قطره
ذوالفقاری، علی (۱۳۹۰)، ایران باستان، گوهر اندیشه، تهران: چاپ دوم
ربانی، حسین (۱۳۹۰)، کتیبه داریوش در بیستون به همراه متن کامل وصیت‌نامه داریوش، بوکتاب
ربانی، حسین (۱۳۹۰)، منشور کورش: براساس بازخوانی دکتر ایروینگ فینکل (موزه‌دار بخش خاور میانه‌ی موزه بریتانیا) در سال ۲۰۱۰: وصیت‌نامه کورش براساس نوشته‌ی گزنفون و ترجمه‌ی ب ، بوکتاب
رستمی‌گورانی، محسن (۱۳۹۰)، نبردهای اشکانیان با رومیان، موسسه‌ فرهنگی‌ مدرسه ‌برهان
رضی، هاشم (۱۳۹۰)، دین و فرهنگ ایرانی پیش از عصر زرتشت، چاپ سوم
زارع، لیلا (۱۳۹۰)، کوروش کبیر پادشاه جهان باستان، چاف،ملینا،الینا
سلطانی، کاظم (۱۳۹۰)، طوفان در تاریخ: اسکندر و الکساندر، شیداسب
سیدجوادجواهری، مهناز، غلامی، سمیه (۱۳۹۰)، گل سرخی برای امیتیس: ناگفته‌هایی از زندگی شگفت‌انگیز کوروش بزرگ از تولد تا همیشه تاریخ (براساس معتبرترین آثار و اسناد موجود)، البرز
شاپور‌شهبازی، علیرضا، جلیلیان، شهرام (۱۳۹۰)، جستاری درباره یک نماد هخامنشی: فروهر، اهوره‌مزدا، یا خورنه؟، شیرازه
شالگونی، بهرام، گرشویچ، ایلیا (۱۳۹۰)، تاریخ ایران: دوره ماد، جامی، چاپ دوم
عیوقی، بدرالسادات، بدیعی، لریتا (۱۳۹۱)، سیصد سکه طلای خالص “دریک”، عیوقی
فتحی، داوود (۱۳۹۰)، کوروش: آنگونه که من یافتم (ذوالقرنین) (لوقرانیم)، بوستان قرآن
فرخ، کاوه، خزایی، پدرام (۱۳۹۰)، سایه‌هایی در بیابان: ایران باستان در زمان جنگ، طاق‌ بستان
فره‌وشی، علیمحمد (۱۳۹۰)، زندگی کوروش و داریوش بزرگ (باستان‌نامه)، به آفرین، چاپ پنجم
فشی، علی، فشی، مهدی، فشی، لیلی (۱۳۹۱)، دایره‌المعارف ایران باستان (پیش از اسلام)، صوفیان
فیثاغورس (۱۳۹۰)، شکوه هخامنشیان در سفرنامه فیثاغورس (قدیمی‌ترین سفرنامه جهان): (قسمت مربوط به ایران)، مترجم: یوسف اعتصامی، منوچهر دانش‌پژوه، جنگل،جاودانه
قارلقی، سمیه (۱۳۹۰)، زندگی و اندیشه کوروش کبیر، گستره هیربد
قراگوزلوحائل، ربابه، قاضی، حامدعلی (۱۳۹۰)، تاریخ ایران باستان: مجموعه تاریخ، مکتب ماهان
قشقایی، حمیدرضا (۱۳۹۰) گاهنمای تاریخ ایران: ایلامیان، آوگان
قشقایی، حمیدرضا (۱۳۹۰)، گاهنمای تاریخ ایران: سپیده‌دم تاریخ در ایران، آوگان
کوکس، پیترویل (۱۳۹۰)، مردان در جنگ: پارسیان، پارتیان و ساسانیان، مترجم: بهنام محمدپناه، تهران: سبزان
لاهیجی، شهلا، کار، مهرانگیز (۱۳۸۱)، شناخت هویت زن ایرانی در گستره پیش تاریخ و تاریخ، روشنگران و مطالعات زنان، چاپ سوم
مارکوارت، ژوزف، منشی‌زاده، داود (۱۳۶۸)، وهرودوارنگ: جستارهایی درجغرافیای اساطیری وتاریخی ایران شرقی، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار
وکیلی، شروین، افشاری، علیرضا (۱۳۹۰)، داریوش دادگر، نظم هخامنشی و ظهور هویت ایرانی، شورآفرین