انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مأخذشناسی جنبش های صدساله اخیر زنان در ایران

مأخذشناسی جنبش های صدساله اخیر زنان در ایران

درس نظریه های انسان شناسی

دوره دکتری

مرضیه مددی دارستانی

استاد: دکتر ناصر فکوهی

 

مقدمه
با توجه اینکه طی سالیان دراز و خصوصاً در دوران معاصر در حوزه زنان و در بخش های مختلف از جمله مسائل فرهنگی، اجتماعی، علمی، ورزشی، بهداشت و باروری و… مطالعات و تحقیقات زیادی صورت گرفته و روز به روز گسترده تر می شود اما در مورد جنبش های زنان در طول تاریخ ایران و انقلاب ها و نهضت های اجتماعی علی رغم نقش پررنگ زنان، کارهای علمی و تحقیقات زیادی صورت نگرفته است.

در این مأخذشناسی تلاش شده که تمام منابع از کتب و مقالات علمی داخلی و خارجی ارائه شوند. تا یکی از اقدامات و راهکارها در جهت توجه به اهمیت این حوزه از مطالعات زنان در ایران و جهان به شمارآید و کمکی هرچند ناچیز در جهت شناخت و آگاهی مطالعه زنان و نقش آنها در جنبش های صدساله اخیر تاریخ ایران باشد.

– منابع فارسی

– آفاری،ژانت،(۱۳۷۸)، نگرشی بر زن و جنسیت در دوران مشروطه،نشر: کانون پژوهش تاریخ زنان ایران

– احمدی، سیمین؛ شجاعی، زهرا (۱۳۷۶)، قدس ایران و معرفی زنان برگزیده ایران، تهران: معراج

– انصاف پور، غلامرضا ، قدرت ومقام زن در ادوار تاریخ، تهران: کانون کتاب

– آئین بیان،« به یاد صدمین سال شهادت نابغه دوران قره العین»، ناشر: گمنام، سپتامبر ۱۹۴۹. بایگانی‌شده از نسخه اصلی در ۲۰۱۲-۰۲-۱۵، بازبینی‌شده در ۱۵ دی ۱۳۹۰.

– «آیا کار افراطیون زنجیره‌ای آب به آسیاب بهاییان ریختن نبود؟». آینده نیوز، ۲۲ شهریور ۱۳۹۰. بایگانی‌شده از نسخه اصلی در ۲۰۱۲-۰۲-۱۵. بازبینی‌شده در ۲۶ آذر ۱۳۹۰.

– ابوالحسنی منذر، علی. «اظهارات و خاطرات آیت‌الله حاج شیخ حسین لنکرانی درباره بابیگری وبهاییگری» (فصلنامه مطالعات تاریخی ) تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ش. ۱۷ تابستان ۱۳۸۶.

– استایلز منک، سوزان «گروش اقلیتهای مذهبی به آیین بهایی ، برخی مشاهدات مقدماتی»، مقاله،سایت دیدگاه. بایگانی‌شده از نسخه اصلی در ۲۰۱۲-۰۲-۱۵، بازبینی‌شده در ۲۷ آذر ۱۳۹۰.

– اوحدی، علی « طاهره قره العین»، ۲ آوریل ۲۰۱۰. بایگانی‌شده از نسخه اصلی در ۲۰۱۲-۰۲-۱۵، بازبینی‌شده در ۲۹ آذر ۱۳۹۰.

– اعظام قدسی (اعظام الوزاره)، حسن، خاطرات من: یا، تاریخ صد ساله ایران، تهران: نشر کارنگ، ۱۳۷۹، ص. ۲۱

– ابوالفتح اوژن بختیاری، تاریخ بختیاری (تهران، بی نا، ۱۳۴۵) ص ۲۱۹

– الیز ساناساریان، جنبش حقوق زنان در ایران (طغیان، افول و سرکوب از ۱۲۸۰ تا انقلاب ۱۳۵۷) چاپ اول
o تهران: نشر اختران، ۱۳۸۴.

– ألتونجی، محمد ، معجم أعلام النساء، بیروت:دارالعلم للملایین، ۲۰۰۱. ۱۴۴.

– آرامی،آزاد(۱۳۸۷)، بررسی جنبش فمینیستی با تاکید بر جنبش فمینیستی ایران، نشریه: زریبار،شماره ۶۵

– اکبری، محمدعلی؛ پناهی، شهرام (۱۳۸۷)، حقوق اجتماعی و مدنی زنان در جنبش شیخ محمد خیابانی،فصلنامه تاریخ مجلات، شماره۸

– اعزازی، شهلا (۱۳۸۱)،در میان زنان ایران جنبش در جریان است، مجله زنان، سال یازدهم

– احمدی خراسانی، نوشین(۱۳۸۰)، زنان زیر سایه پدرخوانده ها، نشر توسعه، چاپ سوم

– بدرالملوک،بامداد (۱۳۴۷)، زن ایرانی از انقلاب مشروطه تا انقلاب سفید،تهران: ابن سینا

ببران، صدیقه (۱۳۸۱)، نشریات ویژه زنان: سیرتاریخی نشریات زنان در ایران معاصر،انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

برغانی، دانشنامه اسلامی. بایگانی‌شده از نسخه اصلی در ۲۰۱۲-۰۲-۱۵. بازبینی‌شده در ۲۴ آذر ۱۳۹۰.

– بیت‌العدل اعظم، پیام مورخ ۲۰ جون ۲۰۰۸ ، گلچینی از دستخط‌ها و پیام‌های بیت‌العدل اعظم(مرجع پیام‌های بیت‌العدل به زبان فارسی)، ۲۰ جون ۲۰۰۸.

– بیضایی، نیلوفر(۱۳۹۰).«طاهره قره‌العین و فروغ فرخزاد در دو تابل»، رادیو زمانه.

– بیسلی، کریس. (۱۳۸۵). چیستی فمینیسم. ترجمه محمد رضا زمردی، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

– بنیاد برومند، یادنامه امید، فرخ رو پارسا

– بی آلتن، مبین (۱۳۸۲)، مروری بر کتاب «شفیقه گاسپیرالی و جنبش زنان ترک در روسیه(۱۸۹۳-۱۹۲۰)» مترجم: فاطمه کاظم نیا، نشریه: کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ۷۵

– بهفر،مهری (۱۳۷۹)، تاریخ گذاری برگذران علمی-اجتماعی دکتر فاطمه سیاح، نشر: حقوق زنان، شماره ۱۴
شماره۲

– پیرنیا،منصوره، «سالار زنان ایران»، انتشارات مهر ایران، مریلند

– پارسی پور، شهرنوش،« نجابت اغراق شده، معضل اساسی زنان و جامعه»، چاپ: وب‌گاه گذار.

– ترابی فارسانی، سهیلا (۱۳۷۸)، اسنادی از مدارس دختران از انقلاب مشروطه تا پهلوی، تهران،سازمان اسناد ملی ایران

– توحیدی،نیره (۱۳۸۲)،پیوند جهانی جنبش زنان ایران، نشریه: گفتگو آذر

– توانا،مرادعلی،(۱۳۸۰) “زن در تاریخ معاصر ایران”، جلد اول، تهران، نشر زیتون،

– تیموری، ابراهیم، (۱۳۶۱)”تحریم تنباکو”، تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی،.

– جوادی،حسن و دیگران (۱۳۷۱)، رویارویی زن و مرد در عصر قاجار،کانون پژوهش تاریخ زنان ایران و شرکت جهان

– جان واردنه، کوماری. (۱۳۹۲). بیدارزنی و ملی گری در جهان سوم. ترجمه شهلا طهماسبی. تهران: نشر ژرف.

– جلایی پور، حمیدرضا(۱۳۸۱)، اختلاط مفهومی جنبش اجتماعی زنان و فمینیسم، روزنامه نوروز، سال دوم

– حیدری، محسن. مقدمه ای بر شناخت زندگی و اندیشه سردار مریم بختیاری. تهران: تمتی، ۱۳۹۳

– حائری مازندرانی، محمدحسن(۱۳۴۳)،حجاب یا پرده دوشیزگان،تهران،کتابخانه شرق

– خاطرات مهرانگیز دولتشاهی، مجموعه تاریخ به روایت تاریخ سازان، شاهرخ مسکوب، غلامرضا کردگاری، تهران، صفحه سفید

– خسروپناه، محمدحسین، (۱۳۸۱). هدف ها و مبارزه¬ی زن ایرانی: از انقلاب مشروطه تا سلطنت پهلوی،نشر:پیام امروز

– دولت آبادی،صدیقه (۱۳۷۷)،نامه ها،نوشته ها و یادها، به کوشش مهدخت صنعتی و افسانه نجم آبادی،شیکاگو،نگرش و نگارش زن

– روباتام، شیلا. (۱۳۸۵). زنان در تکاپو، فمینیسم و کنش اجتماعی. ترجمه حشمت ا… صباغی، تهران: نشر شیرازه.

– رهبری، لادن. (۱۳۹۳). گفتمان جنسیت در عصر صفویه. تهران: نشر تیسا.

– رید، ایولین. (۱۳۸۰). آزادی زنان: مسائل، تحلیلها و دیدگاهها. ترجمه افشنگ مقصودی، تهران: نشر گل آذرین.

– رجبی، محمدحسن(۱۳۷۴) ، مشاهیر زنان ایرانی و پارسی‌گوی از آغاز تا مشروطه. تهران: انتشارات سروش،

– رساله تأدیب النسوان در: رویارویی زن و مرد در عصر قاجار دو رساله تأدیب النسوان و معایب الرجال. به کوشش حسن جوادی، منیژه مرعشی، سیمین شکرلو.. کانون پژوهش تاریخ زنان ایران و شرکت جهان کتاب، ۱۳۷۱. ص. ۴۲ و ۴۳.

– رام پناهی، اعظم (۱۳۸۴) خشونت علیه زنان و بازتاب آن در مطبوعات. تهران: شورای فرهنگی، اجتماعی زنان؛ روابط عمومی.

– زاهد،سعید؛خواجه نوری، بیژن (۱۳۸۴) جنبش زنان در ایران

– زریسنکی،مایکل (۱۳۷۱)، زنان میسیونر آمریکایی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در ایران،نشر: نیمه دیگر

– زنان ایران چه کرده اند؟ مجله سپیده فردا، سال اول،۱۳۳۳،شماره ۵

– زارعی، غفار(۱۳۸۵)، زناان؛ از حرکت ملی به جنبش، نشریه زمانه

– سیم مقرب (صحرا)، فروغ فرخزاد؛ بخشی از تاریخ زنان ایران، بازبینی‌شده در ۲۳ فوریه ۲۰۱۷.

– سانیچ، ندا،« زنانی که تاریخ ایران را تغییر دادند»، بی‌بی‌سی فارسی، ۱۷ اسفند ۱۳۹۱. بازبینی‌شده در ۷ مارس ۲۰۱۳.

– شیخ الاسلامی،پری (۱۳۵۱)، زنان روزنامه نگار و اندیشمند ایران، تهران، بی نا

– شجریان، محمدرضا « زندگینامه»، تارنمای رسمی. بایگانی‌شده از نسخه اصلی در ۲۰۱۲-۰۲-۱۵. بازبینی‌شده در ۲۹ آذر ۱۳۹۰.

– شادلو، شیده (۱۳۷۹)، جنبش اجتماعی زنان در بلوک شرق، نشریه: حقوق زنان

– شادی طلب، ژاله(۱۳۸۱)، توسعه و چالش های زنان ایران،نشر قطره

– شهشهانی، سهیلا،(۱۳۷۶) “زن ایرانی یک مسئله ی سیاسی است”، فرهنگ توسعه، سال ششم، ویژه زنان، تهران،.

– صادقی، فاطمه. (۱۳۸۴). جنسیت، ناسونالیسم و تجدد در ایران. تهران: قصیده سرا.

– صادقی، فاطمه. (۱۳۹۲). قدرت و جنسیت در ایران: پژوهشی در آرای اخلاقی از قرن سوم پیش از اسلام تا قرن چهارم هجری. تهران: نگاه معاصر

– صدیقی، مرضیه(۱۳۷۸)، نگاهی به روند جهانی جنبش زنان و موقعیت زن، نشریه: کتاب نقد

– ضا زاد عموزین الدینی، مجید، ۱۳۸۸، زینب پاشا ، انتشارات اختر ، تبریز

– عطارزاده،مجتبی؛مصفا،نسرین(۱۳۸۴)، جنبش زنان ایران؛ از ایستایی تا پویایی،مطالعات زنان

– عبدالحسین،ناهید(۱۳۶۸)، زنان ایران در جنبش مشروطه، انتشارات نوید

– عبدالهی، محمد. (۱۳۸۷). زنان در عرصه¬ی عمومی. تهران: جامعه¬شناسان.

– علینقیان، شیوا. (۱۳۹۱). چانه زنی های زنانه: تاملی بر منطق گفتگویی پوشش های شهری. تهران: نشر تیسا.

– عمران صلاحی، (۱۳۸۵) «زنان طناز و نخستین زن طنزنویس ایرانی»،، وب‌گاه رسمی نشریه گل‌آقا.

– علیجانی،رضا (۱۳۸۴)، جنبش زنان جنبشی مستقل اما مرتبط،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

– فرمانفرمائیان،ستاره (۱۳۴۸)، پیرامون روسپیگری در شهر تهران، تهران: آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی

– فرخ‌زاد، پوران،(۱۳۸۱)، کارنمای زنان کارای ایران (از دیروز تا امروز)، تهران:نشر قطره.

– فرنگیس حبیبی «درگذشت مهرانگیز دولتشاهی یک تلاشگر قدیمی»، رادیو بین‌المللی فرانسه، ۲۰ اکتبر ۲۰۰۸.

– فرنچ، مارلین، (۱۳۷۳)”جنگ علیه زنان”، ترجمه ی توراندخت تمدن (مالکی)، تهران، انتشارات علمی،

– قویمی،فخری(۱۳۵۲)، کارنامه زنان مشهور ایران،تهران: وزارت آموزش و پرورش

– کار، مهرانگیز. (۱۳۸۱). رفع تبعیض از زنان، مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین داخلی ایران، تهران: نشر قطره.
– کریمی، فاطمه. (۱۳۸۹). تراژدی تن: خشونت علیه زنان. تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

– کهن زاد، شهریار. (۱۳۸۹). برزخ تن. تهران: نشر کتابسرا.

– کلاکی، نرگس، «فرخ رو پارسا»، چاپ: ماهنامه حورا

– مشیرزاده،حمیرا (۱۳۷۸)، جنبش زنان و روابط بین الملل، نشریه، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

– متقی،ابراهیم؛ روشنایی، علی (۱۳۹۰)، نقش دولت در توسعه و تحدید گفتمان های مطالبات مدنی معاصر زنان ایران، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران

– مزداپور،کتایون،(۱۳۷۴)، روایتی دیگر از داستان دلیله محتاله و مکر زنان، تهران: روشنگران

– ملاح، مهرانگیز(۱۳۸۵)، «زنان پیشگام ایرانی: خدیجه افضل وزیری»،نشر: شیرازه، مجموعه مطالعات زنان۴

– مطهری، مرتضی ، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا

– مشارکت زنان و دولت هفتم،۱۳۷۹-۱۳۷۶، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری

– مرنیسی، فاطمه. (۱۳۸۰). زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش: برداشتی نوین از حقوق زن در اسلام. ترجمه ملیحه مغازه¬ای، تهران: نشر نی.

– میشل، آندره، (۱۳۸۳). جنبش زنان. ترجمه هما زنجانی زاده، مشهد: نشر نیکا.

– ملاح، مهرانگیز،(۱۳۸۵) زنان پیشگام ایرانی: افضل وزیری دختر بی‌بی خانم استرآبادی. به کوشش زیبا جلالی نائینی و افسانه نجم‌آبادی. تهران: نشر شیرازه.
– منصوره اتحادیه (نظام مافی) زنانی که زیر مقنعه کلاهداری نموده‌اند: زندگی ملک تاج خانم نجم السلطنه – ۱۲۳۳-۱۳۱۱ ش/۱۲۷۰-۱۳۵۰ ق. نشر تاریخ ایران، تهران، ۱۳۸۸

– نجم آبادی،افسانه (۱۳۷۱)، معایب الرجال(بی بی خانم استرآبادی)، نشر: شیکاگو،میدلند پرس

– ناهیدی آذر، عبدالحسین، عصیان «زینب پاشا» عیار آذربایجان، هفته نامه آوای اردبیل شماره ۱۸۶، ۳ آذر ۱۳۸۱، بازبینی‌شده در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۱.

– نوری‌زاده، علیرضا، یادداشتهای هفتگی دکتر ، ۱۴ فوریه ۲۰۰۷

– نجم عراقی، منیژه. (۱۳۸۹). زن و ادبیات: سلسله پژوهش های نظری درباره ی مسائل زنان. تهران: نشر چشمه.

– ولف، ویرجینیا. (۱۳۸۳). اتاقی از آن خود، ترجمه صفورا نوربخش ، تهران: نشر نیلوفر.

– وحدتی، سهیلا (۱۳۸۴)، دموکراسی خواهی ما و جنبش زنان،نشریه بازتاب اندیشه، شماره۶۷

– یاری، یاسمن (۱۳۹۰)، علل شکست زنان چپ گرای فعال در جنبش زنان از انقلاب مشروطه تا کودتای ۲۸مرداد، مطالعات تاریخ فرهنگی، سال دوم، بهار۱۳۹۰

 

– منابع لاتین

– Afaqi, Sabir و Jan Teofil Jasion. «Jinab-i Tahiri». در Táhirih in history: perspectives on Qurratu’l-‘Ayn from East and West. Los Angeles: Kalimat Press, 2004.

– Amanat, Abbas. Resurrection and renewal: the making of the Babi movement in Iran, 1844-1850. US: Cornell University Press, 1989. 461.

– Amanat، Mehrdad. «JUDEO-PERSIAN COMMUNITIES v. QAJAR PERIOD (2) Encyclopædia Iranica.2009

– Beauvoir, S. (1972). The second sex. London: Pan Books LTD.

– Baudrillard, J. (1990) Revenge of the Crystal: A Baudrillard Reader, London: Pluto.

– Baxter, J. (2000) ‘The Joys and Justice of Housework’, Sociology 34 (4): 609–۳۱.

– Beechey, V. (1979) ‘On Patriarchy’, Feminist Review 3: 66–۸۲.

– Bell, D. and Klein, R. (eds) (1996) Radically Speaking: Feminism Reclaimed, London: Zed Books.

– Best, L. (1993) “‘Dragons, Dinner Ladies and Ferrets”: Sex Roles in Children’s Books’, Sociology Review 2(3): 6–۸.

– Bhopal, K. (1997) Gender, ‘Race’ and Patriarchy, Aldershot: Ashgate.

– Bock, G. and James, S. (eds) (1992) Beyond Equality and Difference, London: Routledge.

– Boddy, J. (1998) ‘Violence Embodied? Circumcision, Gender Politics and Cultural Aesthetics’, in Dobash, Emerson R. and Dobash, R. (eds) Rethinking Violence Against Women, London: Sage.

– Bolt, C. (1995) Feminist Ferment: The ‘Woman Question’ in the USA and England, 1870–۱۹۴۰, London: UCL Press.

– Bottero, W. (1998) ‘Clinging to the Wreckage? Gender and the Legacy of Class’, Sociology 32 (3): 469–۹۰.

– Bowles, G. and Duelli Klein, R. (eds) (1983) Theories of Women’s Studies, London: RKP.

– Bradley, H. (1996) Fractured Identities: Changing Patterns of Inequality, Cambridge: Polity.

– Brennan, T. (ed.) (1989) Between Feminism and Psychoanalysis, London: Routledge.

– Brook, B. (1999) Feminist Perspectives on the Body, London: Longman.

– Brooks, A. (1997) Postfeminisms: Feminism, Cultural Theory and Cultural Forms, London: Routledge.

– Brownmiller, S. (1976) Against Our Will: Men, Women and Rape, London: Secker and Warburg.

– Brownmiller, S. (2000) In Our Time: Memoir of a Revolution, London: Aurum Press.

– Bryson,V. (1999) Feminist Debates: Issues of Theory and Political Practice, Basingstoke: Macmillan.

– Butler, J. (1999) Gender Trouble, London: Routledge, 2nd edition.

– Butler, J. (1993) Bodies that Matter: On the Discursive Limits of ‘Sex’, London: Routledge.

– Banani، Amin. Táhirih: a portrait in poetry. Los Angeles: Kalimat Press، Bayat, M.. Mysticism and Dissent: Socioreligious Thought in Qajar Iran. Modern intellectual and political history of the Middle East. Syracuse University Press,

– Beck، Lois و Guity Nashat. Women in Iran from 1800 to the Islamic Republic. University of Illinois Press ۲۰۰۴

– Blomfield, (Sitarih Khanum). «The Wating Servants». The Chosen Highway. London: The Baha’i Publishing Trus, 1956.

– Cixous, H. (1976). “The Laugh of the Medusa,” trans. Keith Cohen and Paula Cohen, Signs 1, no. 4: 875–۹۳.

– Cabinet Office (2001) Civil Service Statistics 2000, London: HMSO.

– Caine, B. (1997) English Feminism, 1780–۱۹۸۰, Oxford: Oxford University Press.

– Caine, B. and Sluga,G. (eds) (2000) Gendering European History, 1780–۱۹۲۰, London: Leicester University Press.

– Carby, H. (1997) ‘White Woman Listen! Black Feminism and the Boundaries of Sisterhood’, in Mirza, H. (ed.) Black British Feminism, London: Routledge.

– Carson, F. and Pajaczkowska, C. (eds) (2000) Feminist Visual Culture, Edinburgh: Edinburgh University Press.

– Central Office of Information (1996) Women in Britain, Aspects of Britain series, second edition, London: HMSO.

– Code, L. (ed.) (2000) Encyclopaedia of Feminist Theory, London: Routledge.

– Cohen, J. (2000) ‘Is Privacy a Legal Duty? Reconsidering Private Right and Public Virtue in the Domain of Intimacy’, in D’Entreves, M. and Vogel,U. (eds) Public and Private: Legal, Political and Philosophical Perspectives, London: Routledge.

– Cole, M. (1998) ‘Gender and Power. A Comparative Analysis of Sex Segregation in Polish and American Higher Education, 1965–۱۹۸۵’, Sociology, 32 (2): 277–۹۸.

– Collins, P. H. (1990) Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness and the Politics of Empowerment, London: Routledge.

– Connell, R.W. (1987) Gender and Power, Cambridge: Polity.

– Connell, R.W. (2001) ‘Introduction and Overview’, Feminism and Psychology 11 (1): 5–۹.

– Corea, G. et al. (1987) Man-made Women, Bloomington: Indiana University Press.

– Cott, N. (1987) The Grounding of Modern Feminism, New Haven, CT: Yale University Press.

– Coward, R. (1999) Sacred Cows: Is Feminism Relevant to the New Millennium?, London: HarperCollins.

– Crompton, R. (1996) ‘Gender and Class Analysis’, in Lee, D. and Turner, B. (eds) Conflicts About Class, London: Longman.
– Crompton, R. (1997) Women and Paid Work in Modern Britain, Oxford: Oxford University Press.

– Crompton, R. (2000) ‘The Gendered Restructuring of the Middle Class: Employment and Caring Work’, in Crompton, R., Devine, F., Savage, M. and Scott, J. (eds) Renewing Class Analysis, Oxford: Blackwell.

– Crompton, R. and Scott, J. (2000) ‘Introduction: The State of Class Analysis’, in Crompton, R., Devine, F., Savage, M. and Scott, J. (eds) Renewing Class Analysis, Oxford: Blackwell.

– Crowley, H. and Himmelweit, S. (1992) Knowing Women: Feminism and Knowledge, Cambridge: Polity Press.

– Culler, J. (1983) Deconstruction: Theory and Criticism after Structuralism, London: Routledge & Kegan Paul.

– Cole، Juan. «Bahá’u’lláh». The Baha’i Encyclopedia (Baha’i Library Online) ۱۹۹۹.

– Davis, K. (1991) The Gender of power. Sage Publication, New York.

– Delphy, Ch. (1977). The Main Enemy. London, Women’s Research and resource center.

– Daley, C. and Nolan, M. (eds) (1994) Suffrage and Beyond: International Feminist Perspectives, Auckland: Auckland University Press.

– Davidoff, L. (1998) ‘Regarding Some “Old Husbands’” Tales: Public and Private in Feminist History’, in Landes, J. (ed.) Feminism, the Public and the Private, Oxford: Oxford University Press.
– Davies, C. (1996) ‘The Sociology of Professions and the Profession of Gender’, Sociology 30 (4): 661–۷۸.

– De Beauvoir, S. (1972) The Second Sex, Harmondsworth: Penguin Books.

– Delamont, S. (1990) Sex Roles and the School, second edition, London: Routledge.

– Delamont, S. (2001) Changing Women, Unchanged Men?, Buckingham: Open University Press.

– Delphy, C. and Leonard, D. (1992) Familiar Exploitation, Cambridge: Polity.

– Dench,G. (ed.) (1997) Rewriting the Sexual Contract, London: Institute of Community Studies.

– Denfeld, R. (1995) The New Victorians: A Young Woman’s Challenge to the New Feminist Order, New York: Warner Books.

– D’Entreves, M. and Vogel, U. (eds) (2000) Public and Private: Legal, Political and Philosophical Perspectives, London: Routledge.

– Dietz, M. (1998) ‘Citizenship with a Feminist Face: The Problem with Maternal Thinking’, in Landes, J. (ed.) Feminism, the Public and the Private, Oxford: Oxford University Press.

– Dobash, Emerson, R. and Dobash, R. (1992) Women, Violence and Social Change, London: Routledge.

 

– Dobash, Emerson, R. and Dobash, R. (1998) ‘Violent Men and Violent Contexts’, in Dobash Emerson, R. and Dobash, R. (eds) Rethinking Violence Against Women, London: Sage.

– Dabashi, Hamid. Close up: Iranian cinema, past, present, and future. London UK: Verso, 2001.

– Dabashi, Hamid. Shi’ism: a religion of protest. US: Harvard University Press, 2011.

– Evans, S. (1979). Personal Politics: The Roots of Women’s Liberation in the Civil Rights Movement and the New Left, New York: Alfred A. Knopf.

– Elwell-Sutton, L. P and D. M MacEoin. “Ḳurrat al-ʿAyn”. In Encyclopaedia of Islam. vol. 5. 2 ed. Leiden: E. J. Brill, 1986.

– Fathi، Asghar. Women and the family in Iran. Netherlands: C.A.O، ۱۹۸۵. ۸۱.

– Foltz, Richard. Spirituality in the land of the noble: How Iran shaped world’s religions. Oxford, England: Oneworld Publications, 2004.

– G.Jestise, Phyllis. «Tahirih». در Holy people of the world. Santa Barbara: ABC,Clio inc., 2004.

– Hakimia، Donn. «Resistance, Resilience and the Role of Narrative: Lessons from the Experiences of Iranian Bahá’í Women Prisoners». ENQUIRE (University of Toronto: The University of Nottingham)، Hemmat، Kaveh Louis. «Qurrat Al-Ayn». Bonnie G. Smith. در The Oxford encyclopedia of women in world history, Volume 1. Oxford University Press، ۲۰۰۸.

– Kazembeyki، Mohammad Ali. Society, politics and economics in Māzandarān, Iran, 1848-1914. Royal Asiatic Society books. Routledge ۲۰۰۳.

– Khodaverdi Tajabadi، Mohammad. IV. « shaykhiyya and kirmans socio- poltical changes in the Qajarperio « international Journal of academic Reserch. Vol. 2012

– Lindsey, L. (2010). The Sociology of Gender: Theoretical Perspectives and Feminist Frameworks, Pearson

– Lawson، Todd. «Interpretation as Revelation: The Qur’án Commentary of the Báb». Journal of Bahá’í Studies (Association for Bahá’í Studies) .1998

– Lawson, Todd. “The Authority of the Feminine and Fatima’s Place in an Early Work by the Bab” (pdf). Online Journal of Bahá‟í Studies. 1 (Toronto, Canada: University of Toronto, Institute of Islamic Studies), no. 2007

– Lewis، Franklin. Poetry as Revelation: Introduction to Bahá’u’lláh’s Mathnavíy-i Mubárak. ۹. Association for Baha’i Studies English-Speaking Europe,1999

– Mariko, M. (2000). Beyond Prejudice as simple antipathy: Hostile and benevolent sexism across cultures. Journal of Personality and Social Psychology 79 (5): 763–۷۵.

– McEoin، Denis. The messiah of Shiraz: studies in early and middle Babism. ۲۰۰۹.

– momen، moojan. «Usuli, Akhbari , Shaykhi , Babi: The Tribulations of a Qazvin Family». Iranian Studies. ۳۶ (United Kingdom (UK), Oxfordshire: Carfax Publishing Co)، (September ۲۰۰۳).
– Mottahedeh, Negar. Jonah Winters. ed. “Mutilated Body of the Modern Nation” (html). Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East. 18:2 (Berkeley), 1999, 38-50. Archived from the original on 2012

– Mottahedeh, Negar. Representing the Unpresentable: Historical Images of National Reform from the Qajars to the Islamic Republic of Iran (Gender, Culture and Politics in the Middle East). New York: Syracuse University Press, 2008.

– Mottahedeh, Negar. “Ruptured Spaces and Effective Histories: The Unveiling of the Babi Poetess Qurrat al-‘Ayn-Tahirih in the Gardens of”. UCLA Journal of History. 17 (Occasional Papers in Shaykhi, Babi and Baha’i Studies), 1997, 59-81. Archived from the original on 2012-02-15.

– Munro، Sarah. Forget-Me-Not, Iran: The Story of Keith Ransom-Kehler. UK: Intellect،

– Najmabadi, Afsaneh and Suad Joseph. Encyclopedia of Women & Islamic Cultures: Family, law, and politics. vol. 2005

– Sharma, Arvind. Religion and women. USA: State University of New York, 1994.

– Plicher, J. and Whelehan, I. (2005). 50 key concepts in Gender Studies, Sage Publication, London

– Smoot، Jeanne. «So-Called “Anti-Terrorism” Measures Harm Battered Immigrant Women». ۲۰۱۲

– Stiles Maneck, Susan. “Táhirih: A Religious Paradigm of Womanhood”. Journal of Bahá’í Studies Vol. 2012

– Terzieff، Juliette. «New Law Puts Brakes on International Bride Brokers». ۲۰۱۲

– Walbridge، Linda S.. The most learned of the Shiʻa: the institution of the Marjaʻ taqlid. Oxford University Press ۲۰۰۱.

– Wilson, Samuel Graham. Bahaism and Its Claims: A Study of the Religion Promulgated by Baha Ullah and Abdul Baha (1915). Kessinger Publishing, LLC, 2009.

– Woodman، Marion. «The Role of the Feminine in the New Era». Journal of Bahá’í Studie (Association for Bahá’í Studie) 1989

– Young, I. (2004). Five Faces of Oppression, in: Oppression, Privilege, & Resistance edited by Lisa Heldke and Peg O’Connor, McGraw Hill in Boston.