انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

لیبرتوی اپرای عروسکی مولوی

اپرای عروسکی «مولوی» که بهروز غریب پور لیبرتوی آن را نوشته و خود با گروه همکارانش به اجرا در آورده است ، یکی از آثار هنری کم نظیر و ارزشمند در حوزه موسیقی به شمار می آید. در زیر می توانید لیبرتوی این اپرا را که آقای غریب پور، مشاور ارشد علمی انسان شناسی و فرهنگ، در اختیار ما گذاشته اند به دو زبان فارسی و انگلیسی بخوانید.

 

در سایت «گفتگوی هارمونیک» و آدرس زیر( و آدرس های مرتبط) می توانید مطالب بسیاری را درباره این اپرا بخوانید:

نگاهی به اپرای مولوی (I)

 

سایت رسمی بهروز غریب پور به فارسی و انگلیسی
http://fa.behroozgharibpour.com/default.aspx

 

زندگی نامه غریب پور به نقل از سایت رسمی او

http://fa.behroozgharibpour.com/Biography.aspx

 

۸۰۰۵ (۱)