انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

لغو برگزاری نشست یکشنبه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ تا پایان سال ۱۳۹۸

دوستان عزیز و همراهان انسان‌شناسی و فرهنگ
با سلام
به اطلاع می‌رسانیم به دلیل امکان و احتمال شیوع بیماری و نیز دستور وزارت بهداشت به اماکن رسمی و عمومی و علمی برای توقف برگزاری نشست‌‌ها و گردهمایی‌ها، نشست‌ یکشنبه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ تا پایان سال ۱۳۹۸ برگزار نخواهند شد.
 بدیهی است اطلاع‌رسانی درباره اولین جلسه در سال ۱۳۹۹ از طریق سایت و شبکه‌های  اجتماعی صورت می‌گیرد.
پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم.
روابط عمومی انسان‌شناسی و فرهنگ