انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

فضاهای عمومی در نشست‌های مجازی یکشنبه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ

انسان‌شناسی و فرهنگ به اطلاع همراهان و علاقه‌مندان می‌رساند که به دلیل لغو نشست‌های یکشنبه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ به سبب اپیدمی کرونا، سه جلسه سخنرانی درباره فضاهای عمومی شهری را به صورت فایل صوتی منتشر خواهد کرد.

این سه جلسه در قالب همکاری با اداره کل مطالعات اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران تهیه و در کانال‌های رسمی موسسه انسان‌شناسی و فرهنگ منتشر می‌شود.

برنامه این سخنرانی‌ها عبارتند از:

۱- فاطمه سیارپور (کارشناس ارشد انسان‌شناسی، عضو شورای مرکزی انسان‌شناسی و فرهنگ)- نگاهی فرهنگی – اجتماعی به موقعیت بدن بیمار در فضاهای عمومی شهر با تاکید بر تهران

۲- جبار رحمانی (عضو هیت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، عضو شورای مرکزی انسان‌شناسی و فرهنگ)- فضاهای آموزش عالی در کلان شهر به مثابه فضاهای عمومی در تهران

۳- علی اکبری (معمار، پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری)- تحلیل اجتماعی حرکت موتوریزه و پیاده در طراحی شهری و موقعیت تهران

لازم به ذکر است که تصمیم ‌نهایی برای برگزاری نشست‌های یکشنبه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ پس از دوره شیوع کرونا اعلام خواهد شد.