انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

فرهنگ جامع انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی / به‌زودی در وبگاه ناصر فکوهی و انسان‌شناسی و فرهنگ

ویراستاران کتاب اصلی: آلن بارنارد و جاناتان اسپنسر / انتشارات راتلج/ ۲۰۰۰، ترجمۀ ناصر فکوهی و همکاران

فرهنگ جامع انسان‌شناسی و اجتماعی و فرهنگی، به سرویراستاری بارنارد و اسپنسر، اگر نگوییم معتبرترین و کاملترین، باید بگوییم یکی از معدود فرهنگ‌های جامع و معتبر دربارۀ انسان‌شناسی جدید است. ترجمه این منبع ارزشمند که به کمک ده‌ها  تن از همکاران دانشگاهی ما سال‌ها به طول کشید، متاسفانه به دلیل مشکل نشر کاغذی و گرانی آن در ایران، که حتی اگر به نتیجه هم می‌رسید، چنان قیمت گزافی می‌داشت که آن را از دسترس تقریبا تمام علاقمندانش خارج می‌کرد، سال‌ها به تاخیر افتاد و سرانجام تصمیم گرفتیم این فرهنگ را به صورت پاره پاره از ویراست نخستین آن در سال ۲۰۰۰ به صورت الکترونیک روی دو شبکه یعنی «وبگاه انسان‌شناسی و فرهنگ» و «وبگاه ناصر فکوهی» منتشر کنیم تا در فرصتی در آینده بتوانیم پس از اعمال تغییرات ویراستاری و محتوایی  چاپ ۲۰۱۰ ، آن را در قالبی نهایی در شرایطی مناسب‌تر  در دسترس عموم قرار دهیم. این فرهنگ بدین ترتیب  به زودی  در دسترس دوستان قرار خواهد گرفت. از بخش‌های ابتدای فرهنگ، تنها پیشگفتار و مقدمه  ویراستاران و فهرست مدخل‌ها و نمایه موضوعی به انتشار می‌رسد و نمایه‌های متعدد دیگر این فرهنگ به دلیل انتشار الکترونیک در حال حاضر منتشر نمی‌شوند. برابرنهادها شکل نیمه‌نهایی دارند و از آنجا که در این ویراست به صورت مقالات منفک شده به انتشار می‌رسند، بیشتر انتخاب خود مترجمان هستند؛ اما در نمونه‌ نهایی، موارد اختلاف در آن‌ها  در یک قالب قابل قبول و به بیشترین اندازه مورد اجماع یکدست خواهند شد. امیدواریم که این منبع بتواند برای همۀ علاقمندان به رشته علمی انسان‌شناسی و آینده آن در زبان ما مفید باشد و همۀ دوستان می‌توانند نظرات اصلاحی خود را برای ما به آدرس ناصر فکوهی nasserfakouhi@gmail.com ارسال کنند.