انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

فراخوان همایش بزرگداشت سید اشرف الدین حسینی قزوینی (نسیم شمال)

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین فراخوان همایش بزرگداشت سید اشرف الدین حسینی قزوینی (ادیب، شاعر، روزنامه نگار،نویسنده و طنز پرداز عصر مشروطه) را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، این اداره کل با هدف بزرگداشت مقام شامخ علمی و عملی مفاخر استان با همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی”همایش نکوداشت سید اشرف الدین حسینی قزوینی (ادیب، شاعر، روزنامه نگار،نویسنده و طنز پرداز عصر مشروطه)” را برگزار می¬نماید.

لذا از کلیه پژوهشگران، مورخان،کارشناسان، محققان، علما و اساتید گرانقدر جهت تدوین و ارایه آثار و مقالات ارزشمند خود به این همایش دعوت به همکاری به عمل می آید.

عناوین و محورهای پیشنهادی:
۱- شرایط اجتماعی و زندگی سید اشرف الدین حسینی قزوینی.
۲- سید اشرف الدین حسینی قزوینی و مشروطیت.
۳- سید اشرف الدین حسینی قزوینی و ادبیات کودک.
۴- سید اشرف الدین حسینی قزوینی و آثار (اشعار، ادبیات عامه، ترجمه و طنز انتقادی).
۵- سید اشرف الدین حسینی قزوینی و روزنامه نگاری.
۶- سید اشرف الدین حسینی قزوینی و مسایل زنان.

شرایط ارسال آثار:
۱- اهالی قلم می توانند با ورود به سایتghazvin.farhang.gov.ir نسبت به تکمیل کاربرگ ثبت نام و همچنین بارگذاری مقاله خود اقدام نمایند.

۲- متقاضی باید موارد درخواستی در کاربرگ ارایه شده در سایت را به صورت کامل و دقیق تکمیل نماید.

۳- حجم مقالات ارسالی باید حداقل۱۰صفحه بوده و برای حداکثر محدودیتی در نظر گرفته نشده است و باید در تنظیم مقالات اصول نگارش فنی و علمی متعارف اعم از چکیده،کلید واژه ها، نتیجه گیری، ارجاعات و ذکر منابع در داخل متن و آخر مقاله، فهرست پایانی ، کتابنامه و … رعایت شود و از ذکر مطالب تکراری و اقتباس از آثار دیگران خودداری شود.

۴- به صاحبان مقالات برگزیده از سوی دبیرخانه همایش هدایایی ویژه تقدیم خواهد شد. مقالات برگزیده با ذکر نام و مشخصات مولفان در مجموعه ای به نام همایش به چاپ خواهند رسید.

گاهشمار:
آخرین مهلت دریافت مقالات : ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۸

آدرس و نشانی دبیرخانه:
قزوین، بلوارآزادگان،چهارراه غیاث آباد، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، دبیرخانه همایش نکوداشت سید اشرف الدین حسینی قزوینی ، شماره های تماس:۰۲۸۳۳۶۹۱۳۹۲