انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

عکاسی از بازار سنتی شهر سنندج

پروژه عکاسی درس انسان شناسی

پروژه بازار سنتی شهر سنندج

شادمان اردلان

 

واژه بازار سرگذشتی را پشت سر نهاده است که به آن روحی فراتر از یک معنای واحد و مشخص داده است. امروزه در گفتمان های اقتصادی بزار به برخورد تولید کننده و مصرف کننده برای تبادل کالا یا خدمات گفته می شود. معنای گذشته آن نیز ( دست کم زمانی که بطور خلاصه عنوانش می کنیم) چندان دو روز این معنا نبوده است. در کشور هایی مانند کشور های اروپایی که واژه بازار به یمن فعالیت های هنری و غیره تحت عنوان دوره شرق شناسی کم و بیش برای همه آشناست، این واژه توأم با روحی شرقی و اسرار آمیز از سبک خاص معماری باشکوه بازار و صداهای بلند فروشندگان که محصول خود را فریاد می زنند تداعی می شود. واژه بازار از واژه پارسی میانه وازار و از واژه پارسی باستان پاچار سرچشمه می گیرد. بازار یه هسته های متمرکز بازرگانی و سیستم های شهری گفته می شود.

بازار های تاریخی و سنتی در بسیاری از موارد توانسته اند که کارکرد خود را تا امروز حفظ کنند. امروزه در بسیاری از شهرهای ایران شاهد این هستیم که بازار های تاریخی با کمترین تغییر در بافت معماری و سیستم کارکردی به حیات فعال خود ادامه می دهند. در واقع این بازار ها سنخی از ابنیه تاریخی هستند که نه به عنوان موزه که در دل زندگی روزمره مردم شهرهای امروز جریان دارند. شهرهایی که دیگر به هیچ وجه شبیه بافت سنتی خود نیستند و مابقی عناصر سنتی آن تاب و یارای مقاومت در مقابل این تغییرات را نداشته اند.

بازارهای سنندج که از قدیم نقشه تجارت را بر عهده داشتند و اکثر آنان اکنون نیز این مرکزیت را حذف کردند بناهای تاریخی هستند که از معماری های مختلف برخوردارند بازار آصف که هنوز هم کانون داد و ستد و قلب تجارت سنندج محسوب می‌شود در مرکز این شهر قرار دارد ساخت آن به ۱۰۴۶ هجری قمری همزمان با دژ سنه برمی‌گردد قدمت آن به اندازه شهر است هرچند که قسمت وسط بازار در اوایل حکومت پهلوی در اثر خیابان کشی از بین رفت و به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شد مصالح به کار برده شده در این بنا سنگ و خشت است و معماری آن با بازارهای ایرانی که معمولا خطی هستند متفاوت است و به شکل یک مستطیل بزرگ ساخته شده است هر قسمت از بازار اختصاص به فروش محصول خاصی دارد و قسمت عمده مغازه ها شامل آهنگری طلافروشی غلات پارچه و فرش است.

برای دیدن عکس ها فایل زیر را دانلود کنید

AKKASI-SANANDAJ-BAZAAR