انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

صد و سی و پنجمین نشست یکشنبه ها: نشانه شناسی کارگاه نمایش

صد و سی و پنجمین نشست یکشنبه ها: نشانه شناسی کارگاه نمایش

موسسه انسان شناسی و فرهنگ، صد و سی و پنجمین نشست از یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ (دوره پنجم) خود را در تاریخ یکشنبه ۱۵ بهمن ۹۶ با عنوان «نشانه شناسی کارگاه نمایش» برگزار می کند. در این نشست آقای رامتین شهبازی (دکتری فلسفه هنر) سخنرانی خواهد کرد. همچنین فیلم «گلدونه، مش رحیم، صغرا و دیگران» اثر همایون امامی، همراه با حضور و سخنرانی کارگردان، نمایش داده خواهد شد. انسان شناسی و فرهنگ از همه علاقه مندان دعوت می کند که در این نشست حضور یابند. ورود برای همگان آزاد است.

درباره فیلم:
زندگی و فعالیت های اسماعیل خلج در محدوده سال های ۱۳۴۷ الی ۱۳۵۷ در کارگاه نمایش با تاکید بر نمایش شخصیت های فرودستی چون لمپن ها ، روسپی ها ، معتاد ها که برای اولین بار نه به صورتی اخلاقی که در قالبی واقعی با زبان و ادبیات خاص خودشان در صحنه می درخشد.

درباره رامتین شهبازی:

http://anthropologyandculture.com/fa/component/jsn/shahbazi.ramtin.html
مکان و زمان نشست:
تهران- خیابان ولیعصر- خیابان دمشق- پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
یکشنبه۱۵ بهمن ۱۳۹۶- ساعت ۱۵ تا ۱۷:۳۰