انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

شهرهای مهم سوئیس/ برن

برن: کانتون برن یکی از کانتون های دوزبانه سوئیس است که آلمانی و فرانسه، زبان های رسمی آنند. مرکز این کانتون که در واقع، پایتخت سوئیس نیز هست، شهر برن است. این دولت- شهر وسیع در شمال کوه های آلپ، در ابتدا شهری به نام برن بود که در سال ۱۱۹۱ تاسیس شده بود و حاکمیت آن از دریاچه لمان {ضمیمه ناحیه وو} تا آرگووی گسترده می شد و پس از اصلاحات قرن شانزدهم در زمره قدرت اروپایی درآمد. در حال حاضر، ۷۰ درصد ساکنان آن پروتستان هستند.

کانتون برن در شمال غربی سوئیس در مرز بخش فرانسه زبان و آلمانی زبان این کشور قرار دارد. این کانتون از نواحی آلپ برن تا ژورا کشیده شده و از فلات سوئیس عبور می کند و با ۱۱ کانتون دیگر، مرز مشترک دارد. مرز شمالی آن، کانتون ژورا، مرز غربی آن، کانتون های وو، نوشاتل و فرایبورگ، مرز جنوبی آن، واله و مرز شرقی آن با سولور، آرگووی، لوسرن، اوبوالد، نیدوالد و اوری است. بخش فرانسه زبان کانتون برن در شمال این منطقه واقع بوده و ژورای برن نامیده می شود.

مساحت کانتون برن ۵۹۵۹ کیلومتر مربع می رسد که ۳۱% آن را جنگل، ۴۳.۳% آن را فضای مفید کشاورزی، ۶.۴% آن را فضای مسکونی و حمل و نقل و ۱۹.۶% آن را فضای لم یزرع تشکیل می دهد که بخش کوهستانی برن را شامل می شود.

جمعیت کانتون برن به بیش از ۹۵۹۰۰۰ نفر می رسد که ۱۱.۳% آنها خارجی هستند. تراکم جمعیت در این کانتون به ۱۶۱ نفر بر کیلومتر مربع می رسد. ۸۴% ساکنان آن به زبان آلمانی و ۸.۲% به فرانسوی صحبت می کنند. سایر زبان هایی که در برن صحبت می شود عبارتند از ایتالیایی، البانیایی، زبان های اسلاو، اسپانیایی، پرتغالی، ترکی، رومانش و انگلیسی.

از لحاظ جمعیتی، کانتون برن ۱۲.۵% جمعیت سوئیس را در خود جای داده که ۱۳.۴% آنان غیرسوئیسی هستند. اغلب ساکنات کانتون برن به رسته پروتستان تعلق دارند. رسته های دیگر دینی در این کانتون عبارتند از کاتولیک رومی، سایر فرقه های مسیحی، مسلمان، یهودی.

گستره و تنوع چشم اندازهای کانتون برن، ساختار اقتصادی متنوعی به آن عرضه می کند. بخش دولتی، کشاورزی، فناوریهای اطلاعاتی، گردشگری و بخش سلامت و اجتماعی در این کانتون از سطح متوسط سوئیس، بسیار بالاتر عمل می کنند. در این میان نیز بخش سلامت با ایجاد ۷۱۴۰۰ شغل، شاخه عمده اقتصادی برن را تشکیل می دهد.

کانتون برن، فضای اقتصادی مهمی است که به دلیل دوزبانگی خود، خط واسط بین نواحی آلمانی زبان و فرانسه زبان سوئیس به شمار می رود. همچنین شرکت های بین المللی بزرگی به خصوص در زمینه صنایع دقیقه، ساعت سازی و تجهیزات پزشکی را در خود جای داده است. ماشین افزار و ساعت مچی ۴۴.۹% صادرات برن را تشکیل می دهند که ۵۴.۴% این صادرات به کشورهای اتحادیه اروپا صورت می گیرد (آمار ۲۰۱۰).

بخش فناوری های انرژی و زیست محیطی برن، این کانتون را به یک ناحیه مهم در حال شکوفایی در زمینه فناوری های بوم شناختی تبدیل کرده است. در افق ۲۰۲۵، استراتژی اقتصادی کانتون برن بر ارتقا و پیشرفت فناوری های خاص متمرکز شده است.

کانتون برن به لطف سیاست خوشه سازی خود، ایجاد شبکه های شرکتی و همزمان، انتقال دانش و فناوری را تسهیل می کند. این خوشه ها که شبکه های حقیقی مهارت سازی هستند، نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی برن ایفا می کنند. همچنین رشد متوسط آنها از رشد اقتصادی این کانتون بالاتر است. ۳۲.۸% جمعیت فعال برن در همین خوشه ها کار می کنند. شبکه های مهارتی زیر مرتبا شمار زیادی از شرکت ها را گرد هم می آورند: صنایع پزشکی، صنایع دقیقه، فناوری های اطلاعات و ارتباطات، شورای اقتصاد، فناوری های مربوط به انرژی و محیط زیست، طراحی.

بخش اطلاعات برن که از غنای بالایی برخوردار است، از مدارسی در سطوح مختلف ابتدایی، متوسطه و عالی تشکیل می شود. دانشگاه، مدارس عالی تخصصی، مدارس عالی آموزشی آلمانی زبان و فرانسه زبان، چهار امکان پیش روی جویندگان دانش در کانتون برن هستند. مدرسه بین المللی برن، مدرسه ای منحصر به خارجی هاست. دانشگاه برن نیز پیشرفت علمی دانشجویان خود را از طریق پژوهش تسهیل می کند. مدارس عالی تخصصی با تمرکز بر پژوهش های کاربردی و توسعه، به منظور ایجاد مهارت تاسیس شده اند. سیاست برن و ارتقای اقتصادی آن به نحوی فعال از انتقال معلومات بین بخش پژوهش های علمی و بافت صنعتی حمایت می کنند.

کانتون برن یکی از سه مقصد اصلی گردشگری سوئیس است و از شش ناحیه عمده با طبیعت گوناگون تشکیل می شود: نواحی دریاچه ای و کوهستانی، دره های پوشیده از مزرعه های پرگل، مراتع و جنگل ها، بخش قدیمی شهر برن که در میراث جهانی یونسکو ثبت شده، ناحیه فرانسه زبان ژورای برن با پارک طبیعی محلی شاسرال. مهم ترین مقاصد توریستی برن عبارتند از یونگ فراو، گشتاد، گرینده والد، اینترلاکن و آدل بودن. گردشگری، فعالیت اصلی اقتصادی اوبرلند برن است.

در مقیاس سیاسی، وضعیت خاصی به سه ناحیه فرانسه زبان ژورای برن و نیز جمعیت فرانسوی زبان ناحیه بی ین {Bienne} اختصاص یافته است. این وضعیت، ارتقای فرهنگ فرانسوی این نواحی و تقویت مشارکت سیاسی آنان در این کانتون را هدف داشته است. این وضعیت در تاسیس شورای ژورای برن برای ناحیه ژورا و نیز شورای امور فرانسه زبان های ناحیه دوزبانه بی ین برای بخش بی ین خلاصه می شود.

نهاد قانونگذاری برن، شورای عمومی آن است که از ۱۶۰ عضو {نماینده} تشکیل شده است. این نمایندگان در مقیاس تناسبی و توسط بدنه الکتروال انتخاب می شوند. شورای عمومی هر چهار سال یکبار به طور کلی، تجدید می شود. در آخرین قانون انتخابات برن، شمار اعضای فرانسه زبان این شورا تغییر نکرد که این امر به اقلیت فرانسه زبان کانتون اجازه بدست آوردن وزن سیاسی بیشتری در سطح کانتونی داد. این سهم در حال حاضر کمی کمتر از ۱۰% نمایندگان است.

قوه اجرایی کانتون برن را شورای اجرای تشکیل می دهد که معادل شورای دولتی است. این شورا از ۷ عضو تشکیل شده که توسط بدنه انتخاباتی و به صورت اکثریتی انتخاب می شوند و یکی از کرسی های آنان توسط قانون اساسی کانتونی برن در ناحیه فرانسه زبان ژورای برن تضمین شده است.

قوه قضایی برن در امور مدنی و جزایی را دادگاه های ناحیه ای و نیز دادگاه عالی تشکیل می دهند. اکنون ۱۳ دادگاه ناحیه ای در آن وجود دارد. دادگاه عالی برن نیز از ۲۰ دادرس تشکیل شده که توسط شورای عمومی به مدت ۶ سال انتخاب می شوند. به موازات آن، دادگاه اداری برن به مسائل حقوقی اداری و دعوی های مربوط به بیمه های اجتماعی رسیدگی می کند. اعضای آن ۱۸ نفر بوده و توسط شورای عمومی برای مدت ۶ سال انتخاب می شوند.

تا ژانویه ۲۰۱۰، کانتون برن به ۲۶ بخش تقسیم می شد که همگی به نام مراکز شهری خود خوانده می شدند. پس از این تاریخ، تقسیم بندی ها تجدید شد و به تناسب نواحی کانتون به ۱۰ ناحیه اداری کاهش یافت: ژورای برن، بی ین، زیلند، اوت آرگووی، امنتال، برن- میته لند، تون، اوت -زیمنتال -گِسنه، فروتیگن- باز- زیمنتال، اینتر لاکن- اوبرهازلی. تا آخر سال ۲۰۱۳، کانتون برن دارای چهارده شهر بیش از ۱۰۰۰۰ سکنه بوده است: برن، بی ین، تون، کونیتز، اشتفیزبورگ، برتهود، اوسترموندیگن، لانگن تال، لیس، موری بای برن، اشپی یتز، وورب، مونزینگن، ایتیگن.