انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

شمارۀ ۱۴۴ نشریۀ اطلاعات حکمت و معرفت: «عرفان اسلامی»

شمارۀ ۱۴۴ نشریۀ اطلاعات حکمت و معرفت با عنوان «عرفان اسلامی» در فروردین­ماه ۱۳۹۷ منتشر شد. در بخشی از سخن دبیر این شماره به قلم سیدمسعود رضوی چنین آمده است: «تنوع، شقوق و شاخه‌های تصوف و عرفان، چنان است که حتی اگر فهرستی از رجال و مشایخ و بزرگان صوفیه، یا فرقه‌ها و نحله­ها و طرایق، یا موضوعات و مصطلحات و مسایل، یا امکنه و ابزارها و وسایل، یا کتب و نوشته­جات و رسایل مرتبط با آن را تهیه کنیم، هر یک کتابی مفصل خواهد شد و کار یک فرد و دو تن هم نیست؛ در زمانی مناسب و طولانی، همراه با کاوش و شکیبایی، اهل تحقیق و اوستادان باید بکاوند و بنویسند و بیاموزند تا از ظواهر درگذرند و به جواهر برسند، و به دور از شبهات، مبانی تصوف بیان و حقایق برای علاقمندان تبیین شود.»

دبیر این مجموعه هدفش را از گردآوری این مقالات بازاندیشی و توصیف تصوف و عرفان اسلامی از منظرهای متفاوت عنوان کرده است. «نگاه کهن، تعریف ممیزه­ها و امتیازات، تحقیق مسائل و موضوعات، تحلیل و تبیین مفاهیم و مکاتب، بررسی تاریخی و نیز منظر و تجلی زیباشناسانه و ادبی؛ اهداف این دفتر و مجموعه بوده است.»

در بخش دیگر سخن دبیر چنین آمده است که « با نگاهی به تاریخ فرهنگ و ادبیات ایران درمی­یابیم که همواره جهات گوناگونی برای معرفت و توجه به عرفان و تصوف وجود داشته و هیچ­گاه به یک ایده و نظریه و منظر محدود نمی­شده است. تنها کسانی که، یک کاسه و یک پارچه به تصوف و درویشی و عرفان نگاه کرده­اند، مخالفان و منتقدانی بوده­اند که قصد تحقیر و تکفیر رقیب را داشته و برای اسکات خصم، نسبت­ها و اتهامات کلی و عمومی را به عرفا و متصوفه نسبت داده­اند. بی‌آنکه توجه کنند که جریان عظیم تصوف از چه تنوع و تکثری برخوردار است و میان مشایخ و شعراء و مکاتب و فرقه­ها و تفسیرها و تاویل­های آنان تمایزات و گوناگونی شگفت‌انگیزی وجود دارد.»

این دفتر مشتمل بر هشت مقاله است. دو نوشتار نخست برگردان فارسی مصاحبه با دو تن از برجسته‌ترین صاحب­نظرانِ اسلام و پژوهندگان عرفان یا تصوف اسلامی است؛ ویلیام چیتیک و کارل ارنست که عناوین آن­ها به ترتیب عبارتند از «سنت‌های اسلامی و عرفان: گفت‌و‌گو با ویلیام چیتیک»، ترجمه مرضیه سلیمانی و «راز گل سرخ: گفت‌و‌گو با کارل ارنست»، ترجمه مرضیه سلیمانی.
مقالۀ سوم با عنوان « ریشی‌های کشمیر، پیام‌آوران صلح و دوستی » به قلم سعید کریمی است. مقالۀ چهارم با عنوان «مجتهد خراسان و صوفایان سراچه» را سید مسعود رضوی نگاشته است

پنجمین نوشتار با عنوان «سعدی و عرفان» را حمید یزدان‌پرست، پژوهشگر ادبیات و فرهنگ ایران را تألیف کرده است.

ششمین نوشتار با عنوان «ریشه‌های نوافلاطونی عرفان اسلامی» به قلم کموران گودلک است که محمد رضا مرادی­طادی به فارسی ترجمه کرده است و به ارتباط میان اندیشه‌های نوافلاطونی و عرفان اسلامی اختصاص دارد.

هفتمین مقاله با عنوان « فرآیند تحول ایدئولوژیک و تکنولوژیک تصوف در دوران معاصر» را کارل ارنست نگاشته است و زهرا توفیقی و الهام رستاد به فارسی ترجمه کرده­اند.

مقالۀ پایانی این بخش با عنوان «جمال از منظر محی‌الدین ابن عربی و فخرالدین عراقی» را سیروس علی­زرگر نگاشته و علیرضا رضایت به فارسی ترجمه کرده است.، این نوشتار مطلبی تطبیقی دربارۀ جمال از نظر ابن عربی و عراقی است.

بخش دوم نشریه ادب و هنر نام دارد و مشتمل بر سه نوشتار است که به ترتیب عبارتند از: «عالم شعر و جهان تصاویر: گفت‌و‌گو با خاطره شیبانی، منوچهر دین‌پرست. «ارزش در هنر» به قلم گوردون گرهام و ترجمه انشاءالله رحمتی و در آخر «احیای زیباشناسی کلاسیک» که به قلم ووادیسواف تاتارکیویچ و با ترجمه سیدجواد فندرسکی است

بخش سوم نشریه اندیشه و نظر نام دارد و مشتمل بر دو مقاله است که عبارتند از: «رساله ابوعبدالرحمان سلمی نیشاپوری در نکوهش دانش کلام» به قلم محمد سوری و «فلسفه اعتقادی مزدک:جست‌و‌جوی عدالت در دنیای باستان» به قلم ابوالقاسم آخته.

بخش چهارم نشریه کتاب است. «تنیدگی فرهنگ در تاریخ افغانستان» عنوان نخستین نوشتار این بخش به قلم سید مسعود رضوی است. سپس منیره پنج­تنی دبیر بخش کتاب نشریه، مقاله­ای با عنوان «ضرورت مطالعات بین‌رشته‌ای» نگاشته است و سپس در گفت­وگو با حسین­ شیخ­رضایی به نقد و بررسی کتاب «مقدمه‌ای فلسفی بر علوم شناختی» پرداخته است.

بخش پنجم نشریه به گزارش برخی از مهم­ترین وقایع مربوط به حوزۀ اندیشه در اسفندماه پرداخته است.

شمارۀ ۱۴۴ نشریۀ اطلاعات حکمت و معرفت با مدیر مسئولی و سردبیری انشاءالله رحمتی با عنوان «دفتری برای عرفان اسلامی» با بهای ۵۰۰۰ تومان در فروردین ۱۳۹۷ در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.