انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

«شرح احوال شکسپیر» در هفتاد و هشتمین یکشنبه انسان‌شناسی و فرهنگ

هفتاد و هشتمین نشست یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ با عنوان «شرح احوال شکسپیر» در روز یکشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۴ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار خواهد شد. اولین سخنرانی این نشست توسط خانم سودابه فضائلی با عنوان «جهان‌بینی شکسپیر» » و سخنرانی دوم توسط آقای فواد نظیری با عنوان «رومئو و ژولیت و تیمون آتنی، توضیحات و شعرخوانی» انجام خواهد شد.

مکان: میدان ولی عصر، خیابان ولی عصر، خیابان دمشق، شماره ۹، پژوشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

زمان: ساعت ۴ تا ۷ بعداز ظهر

برنامه راس ساعت ۴ بعد از ظهر شروع می شود، لطفا یک ربع پیش از شروع، در محل حاضر باشید.

ورود برای عموم آزاد است.