انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

شاخص‌های جمعیت‌شناختی و ضرورت‌های برنامه‌سازی

مدیریت راهبردی یکی از مهمترین شاخه­­های مدیریت است که در طی دو دهه اخیر توسعه روز افزون یافته است. از آنجا که تفکر راهبردی را «اقدام در زمان حال در پرتو بصیرت روشن نسبت به آینده» تعریف کرده اند؛ بصیرت روشن نسبت به آینده، به معنای آگاهی از محیط آینده، و آگاهی از عملکرد سازمان در آینده است.

از این رو برنامه ­ریزی محتوایی برنامه ­های رسانه باید برگرفته از شاخص­های مختلف محیطی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… باشد تا علاوه بر رضایت­مندی مخاطبان ، هر یک از گروههای سنی نیز از برنامه­ های رسانه بطور مطلوب بهره­مند شوند. در این مقاله با تأکید بر شاخص­های جمعیتی به عنوان یکی از مهمترین ساز و کارهای برنامه ­سازی، توجه دست­اندرکاران رسانه را به این مهم جلب می­نماید تا از طریق آن نقشه راه و افق محتوایی برنامه ­ها در صدا و سیما روشن­تر ترسیم گردد.

۲۳۸۳۷