انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

سرهای بزرگی که درک شما را از انسان تحریف می کنند

ایندیپندنت برگردان مهسا شیخان

سرهای بزرگی در گالری های مشهوری مثل ساچی، لوور، و تیت مادرن، و موزه گانوسیان نصب شده اند، و این در حالیست که در واقعیت این سرهای واقعی نیستند که نصب شده اند.

با اینکه ایده این سرها، تنها بزرگنمایی آن ها بوده، این نمونه های ماهرانه به قدر کافی بی ثبات و نامرتب هستند که بیننده را احتمالا از احساس عمیق تری از رمز و راز مملو می کند، و این زمانی است که بینندگان در میابند که این سرها واقعی هستند.

این عکس ها در واقع حسی از یک سرهای واقعی در گالری های کوچک هستند، که تزی گابونیا با عنوان «سر خود را داخل گالری قرار دهید» منتشر کرده است.

گالری های مینیاتوری به شیوه لیزری از پی وی، شیشه پلکسی، کاغذ و مواد دیگر بریده شده اند، و به تماشاکنندگان این امکان را می دهد که سر خود را به عنوان یک تکه هنری در کنار دیگر آثار هنری متعلق به هرست، روبن و لایتنستاین قرار دهند.

گابونیا این شیوه را با عنوان «مشتبه سازی» یاد می کند، که در آن سر انسان برای «ایجاد دیالوگ با مسائل هایپررئال» را معرفی می کند.

تزی گابونیا، هنرمند گرجستانی، در صفحه شخصی خود درباره این پروژه اینطور می نویسند: « این پروژه تعاملی است و اجازه می دهد بازدیدکنندگان موزه ها، با قرار دادن سرهایشان در مدل های مینیاتوری گالری های مشهور دنیا، خود نیز جزیی از موزه و نمایشگاه باشند.

این نمایشگاه با هدف قابل دسترس کردن حوزه هنر برای همه از طریق ایجاد ساختارهای بزرگ برای مخاطبان، در تقابل با دیگر شیوه های معمول ایجاد شده است. از این طریق، گابونیا ایده جعل و هایپررئالیسم را در درون دنیای هنر بررسی می کند. ایده وی تقابل حقیقت و واقعیت و جعل و دروغ در دنیای معاصر است. با تمرکز بر مجازی کردن فرآیند هنری، وی یه دنبال صنعتی سازی تولید هنر است، و حذف نقش هنرمند به عنوان تنها خلق کننده اثر هنری.

با این پرسش ذهنی، وی به دنبال درک این موضوع است که چه چیزی هنر را از سایر امور متفاوت کرده و آن را جدای از دیگر حوزه های بصری روانه گالری ها و موزه ها می کند..

برای اطلاعات بیشتر درباره این گالری می توانید به صفحه ، Tezi Gabounia مراجعه کنید.