انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

سایت هایی برای آموزش زبان و فرهنگ آلمانی(۲)

بخش دوم

با مراجعه به پایگاه های اینترنتی زیر می توانید با انجام بازی و سرگرمی به تقویت زبان آلمانی خود بپردازید. نوع و سطح تمرین ها بسیار متنوع است.

Quiz/ spiele:

http://www.ralf-kinas.de/

http://deutsch-lerner.blog.de/

http://www.germany – iran.com/deutsch – %C3%BCbungen.htm

http://www.quizzlybaer.com

http://www.online-quizspiele.de/

http://www.marco-schueler.de/spiele/quiz_-spiele-.htm

http://www.quizdeluxe.de/

http://www.testedich.de/quiz24/quizpu.php?testid=1190033919

Startseite

در سایت های زیر می توانید اطلاعاتی مربوط به فرهنگ آلمان و اتریش یافته و در برخی سایت ها هم با ارائه تمرین های مربوط به زمینه های گوناگون فرهنگی، به آموزش زبان آلمانی پرداخته شده است.

kultur:

http://www.cdc.de/Zusatzleistungen.1964.0.html

http://www.dlc.fi/%7Emichi1/uebungen/

http://www.perlentaucher.de/artikel/170.html

http://www.graf-gutfreund.at/

http://deutsch-lerner.blog.de/

http://www.klett.de/sixcms/l

http://www.treffpunkt-alessandria.com/

http://www.deutsch – netz.de/main.html

http://www.oesterreichportal.at/s5.aspx

http://www.goethe.de

http://www.actilingua.com/de/deutsch-lernen/Wien.php

http://www.deutsche-kultur-international.de/

http://www.dw-world.de/dw/0,1595,2146,00.html

در فهرست زیر نام پایگاه هایی اینترنتی آمده که به ادبیات آلمانی اختصاص دارد. در برخی از این سایت ها به معرفی دسته ای از بزرگان ادبیات آلمانی پرداخته شده، در برخی دیگر نیز می توانید گزیده ای از آثار ادبی را بیابید، در دسته ای از سایت ها هم می توانید به دانلود کامل آثار ادبی بپردازید.

literatur:

http://suz.digitaleschulebayern.de/

http://gutenberg.spiegel.de/

http://www.lehrerfreund.de/in/schule/kat/ Literatur

http://www.literaturkritik.de/public/welcome.php

http://www.lib.virginia.edu/

http://www.deutsch – netz.de/main.html

http://www.oesterreichportal.at/s5.aspx

http://gutenberg.spiegel.de/

http://www.sichtwechsel.com/

http://www.bnv-bamberg.de/home/ba4613/flg/

http://www.maret.at/frz/hopix_dg/hopix.php?fach=2&niveau=1

http://www.learn-german-online.net/learning-german-resouces/literatur.htm

http://www.litrix.de/

http://info.ub.uni-frankfurt.de/info.html?db_id=755&next_program=search.html&

http://glc.chadwyck.com/

http://german.about.com/od/literature/German_Literature.htm

http://www.cornelia.siteware.ch

Deutsche Literatur online

Home

http://www.aphorismen.de/

در ذیل فهرستی از فرهنگ های لغت آنلاین آلمانی را می یابید. توجه داشته باشید برخی از این فرهنگ ها یک زبانه و برخی دیگر دوزبانه (آلمانی- انگلیسی) و چندزبانه هستند.

Online Wörterbücher

http://www.yourdictionary.com/languages.html

http://de.pons.eu/

http://www.babylon.com

http://www.canoo.net

http://www.wissen.de/wde/generator/wissen

http://www.dwb.uni-trier.de

http://wortschatz.uni-leipzig.de

http://dict.leo.org

http://www.woxikon.de

http://www.duden.de/

http://www.woerterbuch.info/

http://www.ats-group.net/woerterbuecher-deutsch.html

در فهرست زیر نام سایت هایی آمده که مطالبی در زمینه آواشناسی آلمانی ارائه می دهند. در برخی از این پایگاه ها اطلاعات آواشناختی و نیز الفبای بین المللی آوایی به صورت دسته بندی شده یافت می شود و در برخی سایت ها نیز تمرین هایی در این زمینه وجود دارد. ذیل برخی آدرس های نیز می توانید شیوه درست تلفظ حروف و واژه های آلمانی را بیابید.

Phonetik

http://www.cornelia.siteware.ch/phonetik/

http://www.deutschlernen-blog.de/…/phonetik-die-laute-der-deutschen-sprache-university-of-iowa

http://www.stufen.de/index.php?name=EZCMS&menu=1&page_id=133

http://www.makemesmart.com/GetSmart/phonetikDeutsch.htm

http://www.udoklinger.de/Deutsch/Grammatik/grundlagen.htm

http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-links/php_dateien/hoerverstehen.php3

http://perso.fundp.ac.be/~jvanpary/DEUTSCH/pictures/aussprache.htm

http://www.pons.de

http://quickdic.org/index_e.html

http://www.dicdata.de/

http://www.linguatec.net/onlineservices/linguadict