انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

زنانی که مرد می‌شوند

در این یادداشت با کتاب زنانی که مرد می‌شوند، (باکره‌های قسم‌خورده آلبانیایی) آشنا می‌شویم.

این کتاب نوشته آنتونیو یونگ است و دکتر منیژه مقصودی و محمد مهدی فتوره‌چی آن را ترجمه کرده اند. برای دیدن فهرست و مقدمه کتاب کلیک کنید.

باکره های قسم خورده آلبانیایی