انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

رونمایی کتاب روایت‌های آوانگارد

کانون معماران معاصر برگزار می کند: رونمایی کتاب روایت‌های آوانگارد

این نشست با حضور پویان روحی، ایمان رئیسی، ارش بصیرت و پرشیا قره‌گوزلو، روز سه شنبه، مورخ ۲۹اردیبهشت ۱۳۹۴ از ساعت ۱۵تا ۱۷در محل کانون معماران معاصر واقع در شهرک غرب. فاز۳. خیابان حسن سیف. کوچه دوم. پلاک ۷ برگزار خواهد شد، لازم به ذکر است حضور برای عموم ازاد خواهد بود.