انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

روش مردم نگاری (قوم نگاری)

بخش اول

مقدمه

تا پایان دهه‌ی ۱۹۶۰ نزدیک به ۹۰ درصد گزارش‌های منتشرشده در مجلات جامعه‌شناسی آمریکا، مبتنی بر تحقیق کمّی و آماری بودند. گرچه در بریتانیا آمارهای قابل مقایسه‌ای در دست نیستند؛ ولی گمان می‌رود تا اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ تحقیق آماری در این کشور نیز مسلط بود. اما امروزه قضیه تفاوت پیدا کرده و به‌دلیل انتقادهای نظری از اثبات‌گرایی ، اکنون روش‌های کیفی، جایگاهی کانونی در آموزش و تحقیق اجتماعی به‌دست آورده‌اند( سیلورمن، ۱۳۷۹).

بر اساس نوشته های ویدیچ و لایمن ، سرآغاز روش کیفی را باید در مردم نگاری ها ی قرن هفدهم میلادی محققان غربی قرار جستجو کرد که به بررسی رفتار، رسوم و اعمال جوامع «ابتدایی» و یا به عبارتی دیگران می پرداختند. فاز دوم روش کیفی، مردم نگاری استعماری بود(قرنهای ۱۷ تا ۱۹) که توسط محققان، مسیونرها و متولیان استعمار نوشته می شد.

برای خواندن این بخش در زیر کلیک کنید:

۸۳۳۵