انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

روسیه در اوکراین: شتابان به سوی دوزخ

روز اول سپتامبر ۱۹۳۹ آدولف هیتلر با جنونی ناشی از خودشیفتگی، نژادپرستی، ملی گرایی و اعتماد به نفسی ابلهانه اشغال لهستان را آغاز کرد. این حمله که در همراهی با شوروی برنامه ریزی شده بود، پس از چندین یورش دولت های محور ( ژاپن، ایتالیا و آلمان) در نیمه دوم دهه ۱۹۳۰، جنگی را آغاز کرد که شش سال و یک روز بعد در دوم سپتامبر ۱۹۴۵ به پایان رسید: جنگ جهانی دوم . این، در حالی که بیش از هشتاد و پنج میلیون نفر در صد کشور جهان مستقیم و غیر مسقیم زیر بمب ها یا از بیماری و گرسنگی و در اردوگاه های مرگ کشته شده بودند، جهان ویران شده و زندگی صدها میلیون نفر تا ده ها سال تخریب و زیر و رو شده بود. امروز ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ ولادیمیر پوتین با همان جنون، همان شیفتگی، نژادپرستی و ملی گرایی افراطی ، با همان اعتماد به نفس بی پایه، اوکراین را فاقد تمامیت ارضی دانست و اشغال آن را آغاز کرد. روسیه یک دولت مافیایی است که بزرگترین و فاسدترین گانگستر کشور ، رییس پیشین سازمان امنیت رژیم کمونیستی شوروی، یعنی پوتین، در راس آن قرار دارد. اقتصاد این کشور حتی در اندازه شهر نیویورک نیز نیست و پوتین این حمله ابلهانه را در مخالفت با نظر مشاوران امنیت ملی اش انجام داده که معتقدند از هر لحاظ بدترین ضربات سیاسی و اقتصادی را به روسیه خواهد زد. تا به حال از میان شخصیت های مهم بین المللی، تنها دانالد ترامپ و وزیر امور خارجه اش مایک پامپئو همچون پنج سال گذشته پوتین را ستایش کرده اند اما تک تک کشورهای جهان در حال محکوم کردن روسیه و گذراندن قوانین برای توقیف اموال دزدیده شده پوتین از مردم کشورش که در کشورهای دیگر انباشت کرده، هستند. اما در این حال خون مردمان بیگناه اوکراین می ریزد و پوتین در خشم و خشونتی که جهان را به شگفتی درآورده تهدید کرده اگر لازم باشد برای ادامه کار خود از سلاح اتمی استفاده خواهد کرد.

این جنون کورکورانه، عاقبت باقی ماندن بیش از بیست و پنج سال در قدرت و خود را عقل کل دانستن است. امروز، هر چند در سیاست هرگز نمی توان پیش بینی کاملی کرد ولی نخستین پیش بینی ما آن است که وی پس از حمله برق آسای خود، قصد گفتگو و چانه زنی با غرب را دارد تا بتواند با جیب خالی در کنار قدرت های بزرگ بایستد. اما این کار اگر پیش از اشغال ممکن بود، حال که او عقلانیت فرسوده اش را به نمایش گذاشته تقریبا ناممکن است. پوتین با این کار سبب شد ناتو از همیشه قوی تر شود و حتی آمریکا تا حدی از موقعیت دوقطبی بیرون بیاید و اوکراین دیر یا زود به ناتو بپیوندد. آخر داستان اینکه احتمالا روسیه ای تخریب شده، به مراتب ورشکسته تر و فقیرتر بر جای بماند و البته آرزومندیم بدون وجود جنایتکاری همچون او. و اگر خیال خام وی آن است که چین، مثل شوروی آن زمان برای هیتلر، مبادلاتش را با اقتصادهای شکوفای جهانی برای یک اقتصاد ویرانه و مافیایی مثل روسیه، فدا کند، ولو خودش هم یک دیکتاتوری است، این یعنی هیچ چیز از تاریخ چین نمی داند. اما ما: در طول قرن بیستم روسیه تزاری و سپس شوروی همین سناریو را با کشور ما نیز اجرا کردند و اگر لحظه ای بیاندیشیم که در آینده نخواهند کرد در اشتباه سختی به سر می بریم.دوزخ نزدیکتر از آن است که دیکتاتورها تصور می کنند.