انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

ردّ توافق مبادله آزاد

سرژ حلیمی برگردان شهباز نخعی

در فرانسه، تظاهر کنندگان گردهم آمده در جنبش «خیزش شبانه» امیدوارند که «همگرایی مبارزه» به آنها امکان دهد که مخاطبان خود را تا حد جوان ترها و افراد با تحصیلات کمتر گسترش داده و به تحرکی بین المللی وصل شوند. یکی از رویکردهای انتخاب آنان می تواند به سود این هدف دوگانه باشد: ردّ توافق مبادله آزاد (١).

پیچیدگی و پیچ و خم های توافق های بازرگانی غالبا مانع از بسیج نیروها می شود، زیرا درک این که چه مرحله ای باید ازنزدیک بررسی شود و چه اقدامات به ظاهر فنی پنهان کننده یک بمب اجتماعی است، دشوار است. با این حال، به رغم تبلیغات محافل مدیریتی، کارفرمایی و رسانه ای به سود این توافق ها، مخالفت با آنها گسترش می یابد. بسیج علیه بازاربزرگ دوسوی اتلانتیک (GMT یا به انگلیسی Tafta) در آلمان و بلژیک نیرومند است (٢). در ایالات متحده، همه نامزدهای اصلی ریاست جمهوری پیش از این علیه [توافق نامه] مشارکت دوسوی اقیانوس آرام (PTP یا به انگلیسی TPP) موضع گرفته اند. با این حال، از پایان جنگ جهانی دوم، امپراتوری آمریکا نقش موتور پیش برنده آزادسازی مبادلات را بازی می کند. در این مورد توافق دیدگاه میان همه مستاجران کاخ سفید، اعم از دموکرات یا جمهوری خواه تقریبا یگانه بوده و از جان کندی تا رونالد ریگان، از جرج دبلیو بوش تا باراک اوباما دراین مورد اتفاق نظر داشته اند. به ناگاه این موتور از حرکت بازمی ایستد.

 

این ادعای آقای اوباما که «موسساتی که درپی نیروی کار ارزان هستند، پیشتر کشور را ترک کرده اند»، نتوانسته اعتماد چندانی جلب کند زیرا جابجایی ها ادامه دارد و توافق های بازرگانی پیشین نیزمدعی تامین شغل هایی با حقوق خوب بودند… ازاین رو، تعجب برانگیز نیست که افرادی چنان متفاوت چون آقایان دونالد ترامپ و برنی ساندرز بخواهند با اعلام ازبین بردن این توافق ها به کسب رای بپردازند. این امر موجب شد که خانم هیلاری کلینتون منکر آن شود که درزمانی که عهده دار وزارت امور خارجه آقای اوباما بوده، از توافق نامه مشارکت دوسوی اقیانوس آرام (PTP) حمایت می کرده است. آقای فرانسوا اولاند نیز درحال تغییر نظردادن درمورد توافق نامه مبادله آزاد دوسوی اتلانتیک است. دوسال پیش، او می خواست «به سرعت پیش رود». اکنون، چندان عجله ای درکار نیست.

 

کارگرانی که دستمزدشان با تهدید به بیکاری و جابجایی کاهش یافته نیز هنگامی که مبادله آزاد را رد می کنند دیگر منزوی نیستند. هواداران محیط زیست، کشاورزان و مصرف کنندگان نیز به آنها پیوسته اند و کارکنان بخش عمومی، تا حد آتش نشان ها نیز به نوبه خود بسیج می شوند. تا جایی که یکی از مدیران کارفرمایی آمریکا با تعجب می گوید : «هیچ یک از آنها با رقابت واردات روبرو نشده، اما سندیکایشان با دیگران همبستگی نشان می دهد (٣)». سندیکای کارکنان بخش عمومی دریافت که نمی تواند، درصورتی که کاهش دستمزد کارگران دیگر بخش ها تداوم داشته باشد، به مدت طولانی در حفظ حقوق و مزایای دومیلیون عضو خود توفیق یابد. و آتش نشانان می دانند که جابجایی موسساتی که تغییر محل می دهند و متروک شدن ساختمان هایشان بودجه شهرداری ها را کاهش می دهد و این امر تهدیدی برای شمار ایستگاه های آتش نشانی است. کوتاه سخن، دراین مورد همگرایی مبارزات وجود دارد و هم اکنون به نخستین موفقیت های خود دست یافته است.

 

١- مقاله «قدرتمندان جهان نقشه جهان را از نو رسم می کنند»، لوموند دیپلماتیک ژوئن ٢٠١۴

http://ir.mondediplo.com/article2156.html

 

٢-

Amélie Canonne et Johan Tyszler, « Ces Européens qui défient le libre-échange », Le Monde diplomatique, octobre 2015.

 

٣-

Noam Scheiber, « Labor’s might seen in failure of trade deal as unions allied to thwart it », The New York Times, 14 juin 2015.

 

لوموند دیپلماتیک، مه ۲۰۱۶

انسان شناسی و فرهنگ ناشر رسمی نسخه فارسی لوموند دیپلماتیک در ایران است.

صفحه لوموند دیپلماتیک در انسان شناسی و فرهنگ
http://www.anthropology.ir/cooperation/566