انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

در آمد سرسام آور بیلیونر ها در سال ۲۰۱۷

انباشتی بی سابقه، پی آمد ها و راهکرد ها

طی سالی که دنیا در چنگ این همه مصیبت دست و پا می زد، ازفقر مضمن گرفته (۱) تا

(۱)، تأثیرات فلاکت بار سیاست های ریاضتی (۲) ، از طوفان های ویران کننده (۳) ، تا سیل و آتش سوزی های مرگ بار (۴) که نتیجه برخورد ابرازی انسان به طبیعت بوده است (۵)‌، طبقه ای خاص : بیلیونر های دنیا، بیشترین پول را در تاریخ ثبت شده پارو کرده اند.

طبق گزارش بیلیونرها منتشره از جانب بانک سوئیس، بیلیونر ها در سراسر دنیا، به میزان ۴ ,۱ تریلیون دلار از سال گذشته بیشتر در آمد داشته و در مجموع در آمدی باور نکردنی به میزان ۹,۸ تریلیون دلار انباشت کرده اند.

طبق این گزارش،« طی سی سال گذشته ثروت تولید شده به میزان قابل توجهی از ثروت دوران عصر طلایی افزون تر بوده است. … در این دوره، در اروپا و ایالات متحده، تعداد افرادی که بر بازرگانی، بانکداری، سیاست، برنامه های خیرخواهانه،و هنر تأثیر گذارده اند، رکود را در ۱۰۰ سال اخیر شکسته است.»
طبق همین گزارش، مجموعا در دنیا ۲۱۵۸ بیلیونر وجود دارد که ۱۷۹ از آن ها در سال گذشته تولید شده اند. ایالات متحده به تنهایی مآوای ۵۸۵ تای آنان است ( بالاتری رقم در دنیا) که از ۵۶۳ به ۵۸۵ در سال ۲۰۱۷ رسید ه اند.

در عین حال طبق گزارش ژوئن فیلیپ استن ‌( گزارشگر خاص فقر از دید حقوق بشر) « ۵ , ۱۸ میلیون آمریکایی در فقر شدید و۳ , ۵ میلیون در شرایط جهان سومی فقر مطلق به سر می برند.»

درصد قابل توجهی از بیلیونر های جدید، با اتکا به توان و دارایی خود به این حد نرسیده، اکثرأ مذکر بوده و از تحصیلاتی در حد متوسط برخوردارند. طبق گزارش یو اس بی (۶)۴۰ از ۱۷۹ بیلیونر جدید سال گذشته، ثروتشان را به ارث برده اند و این روند طی چند دهه اخیر عدم تعادلی انفجاری ایجاد کرده است (۷). این گزارش مدعی است از آن جا که در حال حاضرسن ۷۰۱ بیلیونر بالای هفتاد است، همین روند طی ۲۰ سال آینده ادامه خواهد داشت.

این گزارش چنین جمع بندی می کند که « طی ۵ سال گذشته ( ۲۰۱۲ تا۲۰۱۷) مجموع ثروتی که از بیلیونر ها به ارث رسیده، سالیانه به طور متوسط ۱۷ درصد افزایش یافته است. طی دو دهه آینده میزان ۴ ,۳ تریلیون دلار یعنی ۴۰ ٪ کل ثروت بیلیونر ها منتقل خواهد شد »

برگرداننده:
متن فوق آماری هشدار دهنده از اوضاع فعلی و روال لااقل چند دهه آینده را به وضوح ارایه می کند، لیکن در امر علت یابی از چنین تجمع ثروتی کوتاه آمده است. پژوهش های امانویل سائز و گبریل زوکمن (۸) نشان داده اند که طی سه دهه گذشته، ثروت یک دهم درصد جمعیت ایالات متحده از ۷ درصد به ۲۲ درصد افزایش یافته ومقروض بودن اغلب آمریکائیان ( وام مسکن و یا کارت های اعتباری)‌ به همراه کاهش ارزش دارائیشان طی رکود بزرگ، به همراه ثبات دستمزد حقیقی، به از دست دادن دارایی های ۹۰ درصد خانوار ها انجامیده است.

بدون سیاست هایی در جهت کاهش تمرکز ثروت مانند مالیات بر درارایی، در عرض دو دهه آینده همه ثمرات حاصله از برنامه نیو دیل و دمکراتیزاسیون ثروت پس از جنگ جهانی دوم ، از کف خواهد رفت، و در حالی است که تعدادی از بیلیونر های کالیفرنیا، به دنبال رؤیای عمری بسیار طولانی تر از معمول ( جاودانگی؟؟؟؟؟)‌ به سرمایه گذاری در علم رو کرده اند.

درآمد کنونی یک دهم درصدی ها در حال حاضر تقزیبا به سطح این درآمد در دهه ۱۹۲۰ یعنی دوران طلایی رسیده است. روی دیگر این سکه، از کف رفتن ثروت طبقه متوسط ورشد سریع فقراست. افزایش درآمدی که به خصوص ناشی از بازنشستگی و قوانین تملک خانه بود به شکل گرفتن طبقه متوسط انجامید. درآمد این طبقه در میانه دهه ۱۹۸۰ به اوج خود رسید ( از ۱۵ درصد در ۱۹۲۰ به ۳۶ درصد در دهه ۱۹۸۰)، اما از آن پس شدیدا رو به کاهش گذاشت.

billio-2017- (1)