انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

درباره حسین محجوبى

میله‌های چوبى زندان!

محمد شمخانی

پارک ساعى اگر نگوییم بهترین، بزرگ‌ترین تابلویى است که «حسین محجوبى» تا به سن ۷۴سالگى، به کمک خدا آفریده است و همین همیشه و همواره ما را یاد تابلوهاى مینیاتورى او می‌اندازد.محجوبى تقریباً تمام دنیا را گشته است و از آن همه، سبزی‌هایش را به خاطر سپرده و در تابلوهایش پیاده کرده است……..

متولد ۱۳۰۹ لاهیجان

فارغ‌التحصیل رشته نقاشى از دانشکده هنرهاى تزئینى دانشگاه تهران ۱۳۳۸
برگزارى ۳۸نمایشگاه انفرادى نقاشى در گالرى صبا، بورگز، سیروس (پارس)، سن پل (استکهلم)، انجمن فرهنگى فرانسه، بنگستون (استکهلم)، موزه هنرهاى معاصر تهران و…

شرکت در بسیارى از نمایشگاه‌های گروهى در کشور و خارج از کشور

خلق آثارى در زمینه معمارى، پارک سازى و فضاى سبز مثل پارک ساعى تهران و…

تأسیس گالرى «آشیان نقش و مهر»

کسانى که توى این شهر شلوغ سراغى از فضاهاى سبز گرفته باشند و از آنجا سرى به پارک ساعى زده باشند، تابلوهاى زنده‌ای را می‌بینند که انگار دست هنرمند هنوز مشغول جان بخشیدن به آن‌هاست. کمى آن‌طرف‌تر از پارک ساعى، نقاشى زندگى می‌کند که روزهایش را در همین فضاى سبز آغازمى کند و در منظره‌هایی سرسبزتر ادامه می‌دهد.
پارک ساعى اگر نگوییم بهترین، بزرگ‌ترین تابلویى است که «حسین محجوبى» تا به سن ۷۴سالگى، به کمک خدا آفریده است و  همین همیشه و همواره ما را یاد تابلوهاى مینیاتورى او می‌اندازد.محجوبى تقریباً تمام دنیا را گشته است و از آن‌همه، سبزی‌هایش را به خاطر سپرده و در تابلوهایش پیاده کرده است.
آخرین تابلوى او که روى چهارپایه و نزدیک پنجره در حال شکل گرفتن است درختى است که بیشتر شماى یک مجسمه را دارد و گذار فصل‌ها را یکجا و دریک پلان نشان می‌دهد.
ادامه مطلب در؛

میله‌های چوبى زندان!— (۴)