انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

درباره جورج مارکوس

جورج مارکوس، انسان شناس امریکایی، یکی از نظریه پردازان مردم نگاری جدید است. وی با انتشار دو کتاب مهم فرهنگ نوشتن (نوشتن فرهنگ): بوطیقا و سیاست مردم نگاری و هم چنین انسان شناسی به مثابه نقد فرهنگی: آن تجربی در علوم انسانی در سال ۱۹۸۶ و پستی بلندی های مردم نگاری در سال ۱۹۹۸ به تبیین و تشریح اندیشه های خود در باب مردم نگاری جدید پرداخت. در فایل پیوست ابتدا شرح مختصری از زندگی وی ارائه می شود، سپس در مورد چهار چهره موثر در اندیشه مارکوس و همکارانش توضیحاتی داده می شود. پس از آن، به تببین برخی اندیشه های وی در سه کتاب مذکور پرداخته می شود و در انتها تلاش می شود چند فیلم سینمایی که تا حدی می توان اندیشه های مارکوس را در انها دید – چه در موضوع و چه در شیوه روایت- معرفی گردد.

برای مشاهده پاور پوینت این مقاله در زیر کلیک کنید:

۸۱۰۷

George Marcus
George Marcus, the American anthropologist, is one the theorists of the term “new ethnography”. By publishing two books in 1986, Writing Culture: Poetics and Politics of Ethnography with James Clifford and Anthropology as Cultural Critique: Experimental Moment in Social sciences with Michael Fischer, and Ethnography through thick and thin in 1998, he tried to explain his ideas about new ethnography.
In the following file, I’ll, first try to present Marcus briefly; then, I’ll introduce four key persons in Marcus and his colleagues’ thoughts. Furthermore, I’ll define some of his essential believes and ideas in those three books. At last, I’ll try to point to some movies, which have sort of relations to Marcus’s ideas, both in subject and way of narration.
zahra.abtahi@gmail.com