انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

درآمد مالی و شادکامی

ریچارد لایرد برگردان محمد حسین کرمانشاهی

اشاره

این متن، ترجمه دومین سخنرانی پرفسور ریچارد لایرد، پژوهشگر شادکامی است که در سخنرانی های یادبود لایونل رابینز، به تاریخ ۳ تا ۵ می ۲۰۰۳ در لندن ارائه شده است. این سخنرانی ها تحت عنوان «آیا علوم اجتماعی راهگشا هستند؟: درآمد و شادکامی: بازنگری در رویه اقتصادی» ایراد شده است.در این بحث، پرفسور لایرد ابتدا به تناقض موجودْ میان شادکامیِ جوامع و شادکامی افراد اشاره می کند. سپس توضیح می دهد که چرا افزایش درآمد، سبب شادکامتر شدن ما نمی شود و عواملی چون خوگیری، رقابت، تلویزیون و ژنتیک را در این مسأله ذی ربط می داند.قسمت هایی از این سخنرانی -که مربوط به مباحث تخصصی در سیاست گذاریِ اقتصادی بوده و صرف نظر کردن از آنها آسیبی به فهم باقی مطالب نمی زد- حذف گردیده اند.

متن کامل مقاله را در فایل پیوست مطالعه کنید

این مطلب در همکاری با مجله «اطلاعات حکمت و معرفت» منتشر می شود.

پیوست اندازه

۳۱۸۴۹-۱۷۳