انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

درآمدی فرهنگی بر اندیشه مرگ از دوران باستان تا مدرنیته متاخر

انسان شناسی و فرهنگ برگزار می کند

درسگفتارهای نظری انسان‌شناسی و فرهنگ، دوره پنجم

«درآمدی فرهنگی بر اندیشه مرگ از دوران باستان تا مدرنیته متاخر»

استاد: ناصر فکوهی، استاد انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

شروع و پایان و زمان دوره: هفته اول اسفند ۱۳۹۸ تا هفته اول خرداد ۱۳۹۹ / ۱۰ جلسه / دوشنبه‌ها از ساعت ۱۶ تا ۱۸ و نیم بعدازظهر

شرایط شرکت: مشارکت منظم در دوره‌های پیشین درسگفتارها یا اعلام آمادگی با ارسال یک ایمیل به مسئول ثبت نام خانم زینب لطفعلی‌خانی. و پس از دریافت پاسخ از طرف مسئول ثبت نام، پرکردن پرسشنامه و ارسال آن به آدرس ایشان. شرکت کنندگان در دوره‌های یشین نیاز به رکردن رسشنامه را ندارند.

شهریه: از مشارکت‌کنندگان شهریه اخذ نمی‌شود، اما در صورت قطعی شدن ثبت‌نام باید به عضویت سالانه موسسه در بیایند (هزینه عضویت: بیست و پنج هزار تومان در سال) و برایشان کارت صادر خواهد شد.

زمان ثبت نام: اول تا سی ام بهمن ماه ۱۳۹۸

ظرفیت: با توجه به درخواست‌ شرکت کنندگان دوره های پیشین تعداد ۲۰ تا ۳۰ نفر

محل برگزاری: پس از قطعی شدن شرکت کنندگان به اطلاعشان خواهد رسید، اما در تهران و در محدوده دانشگاه تهران

گواهینامه: مشارکت‌کنندگان منظم در دوره‌، در صورت تقاضای خودشان و بدون هزینه (به جز هزینه انتشار) تا سه ماه پس از پایان آن، می توانند گواهی مشارکت دریافت کنند. این اعلامیه در طول بهمن ماه در سه نوبت منتشر خواهد شد. فهرست نهایی دوره در اول اسفند ۱۳۸۹ با ایمیل به اطلاع افراد خواهد رسید.

تذکر: شرکت حداقل در ۷ جلسه از ۱۰ جلسه پس از ثبت نام ضروری است و در غیر این صورت اسم داوطلبان وارد یک فهرست محرومیت شده و نخواهند توانست در درسگفتارهای بعدی شرکت کنند، مگر آنکه پس از جلسه اول اعلام انصراف داده باشند تا بتوان جای آنها را به دواطلب دیگری داد.

شرح دوره: پدیده مرگ در ذهنیت انسان‌ها پیشینه‌ای چند صد هزار ساله دارد. این فرضیه‌ای است که می‌توان براساس کشفیات متاخر باستان‌شناسی و انسان‌شناسی درباره فضاها، ابزارها و مناسک و زبان و اسطوره‌شناسی آن را به صورت جدی مطرح کرد. اینکه مرگ باوری انسان‌ها در فاصله‌ای نسبتا کوتاه (در معیارهای پیشاتاریخ) پس از ابزارسازی آن‌ها به وجود آمده باشد به دور از ذهن نیست. در این درسگفتار تلاش می‌شود چشم‌انداز نسبتا گسترده‌ای از باورها و نظریه‌ها درباره این پدیده عمدتا بر اساس شاخه‌های فکری و تاریخی، نظری و دانشگاهی عرضه شود. این درسگفتار را باید تنها یک مقدمه‌ بر ای آشنایی اولیه با حوزه بسیار پهناور مطالعات مرگ به حساب آورد که امروز در جهان اهمیت زیادی دارند. و به خصوص در کشور ما به دلیل تجربه و دغدغه‌های ما در قرن بیستم از مصیبت‌های طبیعی تا جنگ‌ها این مطالعات بیشتر اهمیت می‌یابند.

منابع: در کلاس ارائه خواهد شد.

سرفصل‌های ده‌گانه جلسه‌ها

۱- مفهوم مرگ در دوران پیش از تاریخ: باستان‌شناسی و اسطوره‌شناسی

۲- مرگ در بین النهرین و مصر و ایران باستان

۳- مرگ در یونان و رم باستان: از هومر تا مارک اورل

۴- اندیشه مرگ در ادیان با تاکید بر ادیان ابراهیمی

۵- مرگ و اندیشه‌های مذهبی شرق: تائونیسم و کنفوسیونیسم

۶- اندیشه مرگ و مناسک در جوامع بدون نوشتار؛ مرگ و قربانی: رنه ژیرار و موریس گودولیه

۷- مرگ و فلسفه: از اسینوزا، شوپنهاور و نیچه تا ویتگنشتاین، کامو و ژانکلویچ

۸- مرگ و جامعه: از دورکیم تا هالبواکس و الیاس

۹- مرگ و روانکاوی : از فروید تا دلوز

۱۰- مرگ و هنر: از نقاشی تا سینما

آدرس تماس:

خانم زینب لطفعلی‌خانی

wittywee@yahoo.com