انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

دارک توریسم یا توریسم فاجعه

از نظر استون (Stone 2006) پدیده موسوم به توریسم فجایع (Dark tourism یا thanatourism)، از نظر مفهومی پدیده­ای جدید نیست، بلکه از زمان­های کهن و هنگامی که تماشاگران به دیدن نبرد میان دو گلادیاتور که در نهایت یکی کشته می شد، مشغول بودند. بر اساس دیدگاه استون (Stone 2006) این میدان های نبرد گاهی مورد هجوم و حمله شمار زیادی از تماشاگران قرار می گرفت، موردی که امروز هم وقتی که بازدیدکنندگان سایتها و مکانهایی را که بیانگر رنج انسان ها، جنگهای وحشتناک، اعدام­های دسته جمعی، کشتارهای دسته جمعی، سیاه چال­های و موزه­های عبرت و … را مشاهده می کند، دیده می شود (Bittner, 2011: 148, 149). جاذبه های مرتبط با توریسم فاجعه معمولاً در نقطه ها و مکان­های نزدیک به کشتار، مرگ و مصیبت روی داده، شکل می­گیرد. و هدف اصلی آن ها در ابتدا جذب گردشگر نیست و در واقع این مکان­ها به صورت ناخواسته و غیرتعمدی ایجاد شد­ه اند. در توریسم فاجعه ارتباط نزدیکی میان گردشگر و محصول که در اینجا همان قربانی و به عبارت بهتر حوادث غمبار، تراژیک و مرگ است، وجود دارد که بیشتر با عکس العمل احساسی و عاطفی از سوی بازدیدکننده صورت می گیرد (Niemela, 2010: 12).

 

متن کامل مقاله را در لینک زیر دانلود کنید:

dark-tourism-.-salahshur

علی اصغر سلحشور دانشجوی دکتری باستان شناسی و دارای لیسانس مدیریت جهانگردی است