انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

خنثی سازی انحراف و بدن سازی زنان

برگرفته از کتاب جامعه شناسی نوشته ریچارد تی.اسچیفر و رابرت پی . لم ۱ بخش ۷ صفحه ۱۹۹-۲۰۰

مترجم : رویا صمیمی ( به بهانه انتشار تصویر زن بدن ساز ایرانی در شبکه های اجتمایی و دستگیری وی ترجمه شد)
وقتی که ما یک عمل که دیگران نامناسب می دانند را مشاهده کرده باشیم ، پاسخ رایج این است ، اما من کار اشتباهی انجام نداده ام ” .گریشام سایکس ۲ و دیوید متزا۳ (۱۹۵۷) توضیحات مختلفی که برای تخلفات مان که در چنین شرایطی استفاده می کنیم با ارائه یک مدل پنج بخشی از توجیه رفتار انحرافی که آنها تکنیک های خنثی سازی می نامند ، نشان داد :

۱- انکار مسوولیت . ما استدلال می کنیم که نیروهای برتر – مانند فقر ، آمادگی ضعیف تحصیلی ، یا سرمشق بد ( دوست بد ۴) ما را به سوی جرم سوق داد.

۲- انکار آسیب . جرم هایی مانند خرابکاری ، یا انسداد ترافیک نزدیک یک دانشگاه شوخی یا فساد نامیده می شود چنین واژگانی نشان می دهد که این اقدامات تخلفاتی جدی نیست .

۳- سرزنش قربانی. اذعان می کنیم که به شخص دیگری صدمه زده ایم اما معتقدیم که قربانی ” موجب ” یا محرک حادثه شده است .

۴- محکوم کردن مقامات :قانون شکنان اغلب اصرار دارند که پلیس یا مقامات دولتی مقصران واقعی هستند .ادعایی احمقانه ،از خشونت و فساد چهره های سیاسی برای توجیه رفتار انحرافی یا کیفری استفاده می شود.

۵- توسل به اصول یا مقامات بالاتر . مردم به توجیه غیر قانونی اقداماتشان به وسیله پیوستن به آنچه که آنها پیوستن به استانداردهای خیلی مهم تر از قانون – چه قاون جنایی نانوشته ” هرگز بر سر یک دوست جیغ نزن ” یا باورهای اخلاقی و مذهبی برای توجیه اعمال نافرمانی های مدنی ، آن را منطقی جلوه می دهند.

با استفاده از این پنج تکنیک خنثی سازی ، مردم قانون شکن قادر هستند از رفتار خود دفاع کنند.اما این مدل در فهم توجیهات کج رفتاری غیر جنایی چقدر مفید است ؟ جامعه شناس رابرت داف و لارنس هونگ ۴ (۱۹۸۶،۱۹۸۸) نظریه خنثی سازی را در مطالعه مدیریت تصور در میان شرکت کنندگان در یک رشته ورزشی نسبتا جدید : بدن سازی زنان بکار برد.زنان بدن ساز گاهی اوقات در رسانه ها رفتار مطلوبی دارند .، اما آنها نیز به لحاظ اجتمایی انگ زده می شوند – تا حدودی به دلیل اتهاماتی مانند استفاده از استروئید ، اما در درجه اول بدلیل اینکه آنها آشکارا از نقش جنسیتی سنتی مورد انتظار زنانه پا را فراتر گذاشته اند .

بر اساس طرح نظر سنجی پستی بوسیله فدراسیون بین المللی بدن سازان ۵ ، داف و هونگ نشان می دهند که زنان بدن ساز از مردم و رسانه ها با استفاده از سه تکنیک خنثی سازی دیگر بازخورد منفی دریافت کرده اند :

۱- ادعای سودآوری . زنان از مشارکتشان در ورزش بدن سازی با ادعای اینکه انها سالم تر ، قوی و بدن هاشان را جذاب تر و سلامت ذهنی شان را ارتقا داده است ، دفاع می کنند.این ” ادعاهای مزایا ” توسط افرادی که در نقش ها و فعالیت های دیگر که به عنوان کج رفتاری دیده می شود ، استفاده شده است . ( ن . فریدمن ۶، ۱۹۷۴، ل .هونگ و ر.داف ،۱۹۷۷) .

۲- ترکاندن ۷ . ” ترکاندن ” حمله ای بر منتقدان است به منظور افزایش وضعیت خودشان ( ریچاردسون و کادینی ۸ ، ۱۹۸۸ ) . زنان بدن ساز عموما منتقدشان را با به تصویر کشیدن به صورت نادان ، حسود بیمار، چاق و تنبل ” می ترکانند” .

۳- حمام آفتاب گرفتن ۹ در شکوه و عظمت منعکس شده .خارج از حساسیت منتقدان که این زنان بدن ساز ” زنیت ” ندارند ، برخی شرکت کنندگان در ورزش ” حمام آفتاب گرفته در شکوه منعکس شده ” با مقدار کمی عظلات ، لاغر اندام و بلند و باریک بند سازانی که در رسانه ها فریبا و پر زرق و برق نشان داده شده اند .بت مورد علاقه یکی از کسانی که در این تکنیک خنثی سازی درگیرشده اند راشل مک لیش ۱۰ است .

زنان بدن ساز فریاد می زنند : ” راشل مک لیش ” او ثابت کرده است که زن هم می تواند زیبا و برازنده و نیرومند باشد! بدون از دست دادن زنیت خود.

داف و هونگ پیشنهاد می کنند که هم زنان و هم مردان بدن ساز ممکن است به عنوان شکلی از” کج رفتاری مثبت ” دیده شوند که به موجب آن تاکید اجتماعی مصوب بر سلامت و تناسب اندامی است که افراطی انجام شده است . ظاهرا در مقایسه با خنثی سازی ” کج رفتاری منفی ” ( مثل جرم) ، خنثی سازی کج رفتاری مثبت تکنیک های کمتری نیاز دارد و اجازه می دهد تا اتکای بیشتری بر استراتژی های مستقیم و تهاجمی به رفتار یک فرد داشته باشد.

۱-Richard T. Schaefer,Robert P. Lamm

۲- Gresham Syes

۳-David Matza

۴-bad example

۴- Robert Duff and Lawrence Hong

۵-International Federation of Bodybuilders

۶-N.Friedman

۷-Blasting

۸- Richardson & Caildini

۹- Basking in reflected glory

۱۰- Rachel Maclish