انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

«خلاقان» ازبند رسته درسیاتل

شهرهای بزرگ و «احساسات نیک» با طعمی نفرت انگیز

بنوا برویل برگردان بابک دهقان

ازپاریس تا لندن، ازسیدنی تا مونترال، ازآمستردام تا نیویورک، همه کلان شهرها میخواهند پویا، فراگیر، نوآور، تجدید پذیر، خلاق ومتصل به شبکه باشند. آنها امیدوارند بدین ترتیب، همچون در سیاتل، «استعداد ها»، جوانان تحصیل کرده با قدرت خرید فراوان، که باعث خرسندی شرکت ها وساختمان سازان میشوند، را به سوی خود جلب کنند.
« نفرت در اینجا جائی ندارد»، «مهم نیست تو از کجا آمده ای، ما خوشحالیم که تو همسایه ما هستی»، « ما به همه مشتریان بدون توجه به نژاد، منشاء، جهت گیری جنسی ویا مذهبی خوش آمد میگوئیم» : این آگهی های نصب شده درباغ ها و یا چسبانده شده بر روی شیشه ها و در برخی موارد بزبان عربی، اسپانیولی ویا کره ای، بسیاری از خانه ها ویا مغازه های شهر سیاتل را زینت داده اند.

در این ماه ژوئن ۲۰۱۷، فصل جشن غرور دگرباشان جنسی (LGBTQ)، پرچم رنگین کمان نیزمحبوبیت زیادی دارد. این پرچم، که در هر گوشه کناری به چشم میخورد، سردر مغازه کفش فروشی Doc Martens ، که مجموعه خاصی از کفش با هفت رنگ، گرچه کمی گرانتر، را به این مناسبت عرضه کرده است، را تزئین میکند. بر فراز دفترمرکزی Starbucks و Space Needle، برجی به شکل سوزن وبشقاب پرنده ای در نوک آن، یادگاری ازنمایشگاه جهانی ۱۹۶۲، نیز این پرچم به اهتزاز در آمده است. آنرا حتی درمقابل

شهرداری وکمی پائین تراز پرچم آمریکا نیزمیتوان دید.
دراین شهرکرانه اقیانوس آرام که هشتاد وهفت درصد آرای خود را به خانم هیلاری کلینتون اختصاص داد و خاستگاه مقاومت قضائی در برابر سیاست مهاجرتی رئیس جمهور دونالد ترامپ بود، گشایش به سوی دیگران، بردباری وتنوع به پرچم ونماد آن تبدیل شده اند…

ادامه مطلب در؛