انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

جنسیت و شهر؛

فضاهای سنتی زنانه شهری(بازار وکیل شیراز)

سعید اسلامی‌راد

جنسیتی‌شدن فضا را می توان یکی از کارکردهای انتظام بخشی و سامان بندی در کنترل فضاهای اجتماعی دانست. ارتباط جنسیت و فضا با توجه به نحوه حضور افراد می تواند ثابت یا متغیر باشد؛ برخی فضاها در درون خود تقسیم بندی های متنوعی را شکل می دهند که حضور توأمان افراد را شکل می دهد. در این میان یکی از فضاهایی که بسیار زنانه است، مراکز خرید روزانه و بازرهای سنتی است. نکته جالب اینکه بازارها به دلیل بافت سنتی و گفتمان‌های درون خود در بخش بندی های فضایی مختلف، خود تقسیم بندی جنسیتی متفاوتی را دارا هستند.

تیمچه ها و قهوه خانه ها فضاهای درون بازار هستند که کاملا مردانه اند؛ اما در میان این فضای اصلی، بازار صحنه برخورد و حضور همزمان زنان و مردان است. مردان بیشتر در قالب فروشنده ها و عرضه‌کننده اجناس و زنان در نقش خریداران و افراد در حرکت ظاهر می شوند. در بازارهای سنتی این زنان هستند که در چرخه اقتصادی با کنش خرید و مصرف، آن را پویا می سازند.

پروژه حاضر با عکس‌برداری از فضاهایی صورت گرفته است که بطور سنتی در بافت قدیم شهر شیراز قرار دارند که در نقشه زیر مشخص است. دایره بزرگ محل بازار وکیل و دایره کوچکترِ محیط بر آن، خروجی بازار متصل به خیابان را نشان می دهد که در نزدیکی حرم شاهچراغ قرار دارد. دایره دیگر که با فاصله نشان داده شده است دروازه کازرون و محل خرید مایحتاج روزمره چون مواد خورکی و میوه و تره‌بار است…
ادامه مطلب را در لینک زیر ملاحظه نمایید:

۴_۵۸۰۵۳۸۷۷۰۴۹۳۳۸۱۱۳۶۴