انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

جلسات پرسش و پاسخ، جلسۀ پنجاه و پنجم: مناسک شهری و جهان‌شهر بمبئی

جلسه پنجاه و پنجم مؤسسهٔ انسان شناسی و فرهنگ با موضوع « مناسک شهری و جهان‌شهر بمبئی» برگزار خواهد شد. در این جلسه، آقای دکتر رضا مسعودی‌نژاد (پژوهشگر مطالعات شهری و فرهنگ در دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی یا سواس در دانشگاه لندن) حضور خواهند داشت و به پرسش‌های مخاطبان پاسخ خواهند داد‌.

برای اطلاعات بیشتر دربارۀ موضوع این جلسه، می‌توانید مقالۀ زیر را به قلم آقای دکتر مسعودی نژاد مطالعه کنید؛ در صورت عدم امکان دسترسی به متن مقاله، درخواست ارسال آن را برای ما بفرستید:
Nejad, R. M. (2015). The Muharram Procession of Mumbai. Handbook of Religion and the Asian City: Aspiration and Urbanization in the Twenty-First Century, 89-109.

زمان: پنجشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۵ به وقت تهران، در صفحه‌ی رسمی اینستاگرام انسان‌شناسی و فرهنگ

❓این برنامه بر اساس پرسش و پاسخ انجام می‌گیرد. پرسش‌های خود را به ایمیل زیر ارسال کنید، یا در طول برنامه در بخش سوالات لایو قرار دهید.

✉️zohreh.dodangeh@gmail.com
آدرس صفحۀ رسمی انسان شناسی و فرهنگ در اینستاگرام
Anthropology_iran