انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

جلسات پرسش و پاسخ، جلسۀ پنجاه و ششم: شهر و بازتولید ایدئولوژیک اخلاق در ایران

جلسه پنجاه و ششم مؤسسهٔ انسان شناسی و فرهنگ با موضوع « شهر و بازتولید ایدئولوژیک اخلاق در ایران » برگزار خواهد شد. در این جلسه، خانم دکتر اعظم خاتم (دکتری مطالعات محیطی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مطالعات شهری در دانشگاه یورک) حضور خواهند داشت.
این جلسه پیرامون موضوع مقالۀ خانم دکتر اعظم خاتم، با عنوان « نزاع بر سر شهر اخلاقی» برگزار خواهد شد که در کتاب «بازخوانی شهر: حکمرانی شهری» به کوشش پوریا جهانشاد در انتشارات روزبهان منتشر شده است.
زمان: پنجشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۵ به وقت تهران، در صفحه‌ی رسمی اینستاگرام انسان‌شناسی و فرهنگ

❓این برنامه بر اساس پرسش و پاسخ انجام می‌گیرد. پرسش‌های خود را به ایمیل زیر ارسال کنید:
✉️zohreh.dodangeh@gmail.com
آدرس صفحۀ رسمی انسان شناسی و فرهنگ در اینستاگرام
Anthropology_iran