انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

جشنوارۀ دورگا پوجا (۱)

قدرت و توانمندی دورگا،الهۀ مادر هندی، شاید بیش از سایر خدایان است، چرا که حتی آنها نیز او را مورد پرستش قرار می‌دهند. او به هیأت همسر خدایان برهما، ویشنو و شیوا ظاهر می‌شود و بدون او هیچیک از خدایان توانی ندارند. دورگا در سرتاسر هندوستان تحت نام‌ها و اشکال مختلف مورد پرستش و احترام بسیار مردم است که ازآن میان دورگا آشناترین نام‌هاست. جشنوارۀ دورگا پوجا دو بار در سال و هر بار به مدت ۹ روز جشن گرفته می‌شود. نوبت اوّل در آغاز تابستان – زمانی بین مارس یا آپریل- و نوبت دوّم در آغاز زمستان که در ماه سپتامبر یا اکتبر است. براساس تقویم هندی، ماه برپایی مراسم دورگا پوجا در تابستان، ماه چایت و در خلال چهارده‌ شبی است که ماه در آسمان هویدا می‌شود. نخستین روز برپایی این جشنواره پروا نام دارد که آغاز مراسم پایت دوی پوجا است. این مراسم تا هشت روز ادامه می‌یابد و در روز نهم، که رام ناوامی نامیده می‌شود، آیین پایان این جشنواره برگزار می‌شود. همچنین در زمستان، ماه برگزاری این جشنواره کارتیک نام دارد و دوباره پروا در چهارده شب مهتابی ماه، روز آغاز مراسم است. مراسم پوجا در ماه کارتیک به مدت ۹ روز ادامه می‌یابد و روز دهم، دوسهرا است.

ماه‌های سال بر اساس تقویم هندی، پانزده شب ماه روشن و پانزده شب ماه تیره را شامل می‌شود که مجموعاً سی روز را تشکیل می‌دهند. نامی که به هر یک از روزها اختصاص داده شده، در این دو نیمۀ ماه یکسان است، تنها با این تفاوت که دورۀ ماه روشن سوکول پاکش و دورۀ ماه تیره کریشنا پاکش نامیده می‌شود. موعد برگزاری دورگا پوجا، در هردو نوبت، در خلال دورۀ ماه روشن و به مدت ۹ روز (در واقع ۹ شب) است که اصطلاحاً ناو راتری‌ها نامیده می‌شوند.

مراسم پوجا در ماه چایت، به‌طور کلی، مراسمی منحصر به خانه‌هاست و به‌طور خصوصی برگزار می‌شود، در حالیکه همین مراسم در فصل زمستان، شور و هیجان خاصی دارد به‌ویژه در بنگال که نخستین میزبان این جشنواره بوده و از آنجا در تمام هندوستان گسترش یافته است.

برای مطالعه این مطلب در زیر کلیک کنید:

۱۱۵۵۳