انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

جشنواره های مذهبی بوداییان

گواتاما بودا، پایه گزار مکتب بودیسم در قرن ششم پیش از میلاد در خاندان سلطنتی «ساکیا» در شرق هند دیده به جهان گشود.

سودودانا پدر بودا، بزرگ این خاندان، حاکم «کاپیلاواس» منطقۀ مرزی نپال کنونی بود. اسطوره‌ها و افسانه‌های با ارزش بسیاری در مورد تولد، زندگی و مرگ بودا وجود دارد که از میان آنها می‌توان تا اندازه ای زندگی‌نامۀ او را بازسازی نمود. یکی از نسخ قدیمی که زندگی بودا در آن تصویر شده است حاکی از آن است که عظمت و شکوه او پیش از تولد توسط مادرش پیش‌بینی شده بود، چنان‌که هنگام بارداری در خواب دیده بود که فیل سفیدی با یک شاخه نیلوفر به رحم او وارد می‌شود. در آن زمان خواب‌گزاران خواب او را چنین تعبیرکردند که نوزاد پس از تولد و گذاراندن سال‌های متمادی تبدیل به مرد قدرتمندی می‌شود که دنیا را فتح خواهد کرد و یا حکیم و معلمی فرزانه خواهد شد. آنها پیش‌بینی کردند که اگر او با دیدن یک مرد سالخورده، یک شخص بیمار، یک جسد و یک شخص منزوی، چهار بعد حقیقی زندگی یعنی سالخوردگی، زوال، مرگ و پوچی زندگی را دریابد قطعاً حکیمی فرزانه خواهد شد. بنا به دیگر روایات بودایی (به ویژه کتاب حکایت‌های جاتاکا) طالع بینان به پدر گواتاما گفته بودند که فرزندش در جوانی از خانه فرار خواهد کرد و راهبی بیابان گرد خواهد شد. ولی اگر او را به درستی مراقبت کنند، بر مسند پادشاهی هند خواهد نشست.