انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

جامعه شناسی سلیقه

«کسی که یک سلیقه تک بعدی دارد مثل اینست که هیچ سلیقه ای ندارد. سلیقه‌ی حقیقی همه جانبه است و تمام انواع زیبایی‌ها را در بر میگیرد، اما از هیچ یک از آنها بیش از آنچه بر حسب نوعش میتواند عرضه کند انتظار ندارد ارضاکننده و مسحور کننده باشد». (لسینگ)

«مُد در مطالعات جامعه‌شناختی همان نقشی را بازی میکند که در علم وراثت به حشره ژاله دوست، (کرم میوه)، داده شده است. اینجا، ما با یک نیم نگاه میتوانیم پدیده‌هایی را مشاهده کنیم که آنقدر در واکنش به محرک‌های مختلف پر تحرک‌اند، آنقدر در جهش سریع‌اند، که نیروی فریبنده اینرسی- نیرویی که بیشتر- دیگر تجلیات فعالیت انسانی را مقهور و محو می‌کند، به حداقل کاهش می‌یابد». (کوئنتین بل)

برای دیدن این مقاله روی فایل پیوست کلیک کنید.

جامعه شناسی سلیقه