انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

تحلیل فرهنگی تولید مثل

معرفی کتاب در حوزه مطالعات اجتماعی بدن:

زن در بدن:تحلیل فرهنگی تولید مثل

امیلی مارتین با تلفیق دیدگاه‌های انسان‌شناسانه، تحلیل تاریخی، جامعه‌شناسی و فمینیسم، یک کتاب جذاب دربارۀ تقاطع پزشکی و جامعه نوشته‌است. این کتاب با بررسی یک خلاء مهم در انسان‌شناسی ایالات متحده آغاز می‌شود؛ درک تولید مثل و نقش‌های آن در زندگی زنان.

این کتاب فراتر از یک تحلیل‌‌ فرهنگی در رابطه با تولید مثل است؛ بلکه به نوعی می‌توان گفت یک تحلیل سیاسی – اجتماعیِ مارکسی، و فراخوانی برای رهایی از تعصبات پزشکی، طبقاتی، تبعیض‎های جنسیتی و نژاد پرستی است.

کتاب به چندین بخش تقسیم می شود که اولین بخش مختص به بیان مسأله و روش است. در دومین بخش، توسعه و ایدئولوژی علم پزشکی در رابطه با مسائل مربوط به باروری و تولید مثل بررسی می‌شود. در بخش بعدی، مارتین به تجزیه و تحلیل واکنش شرکت‌کنندگان، در رابطه با دوران بارداری‌شان و نوع رفتاری که با آنها در عرصه‌های پزشکی و اجتماعی می‌شده، می‌پردازد . مارتین در این کتاب با ۱۶۵ زن از گروه‌های مختلف سنی، نژادی و… مصاحبه کرده‌است.

کتاب برای اولین بار در سال ۱۹۸۷ منتشر شده است.