انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

تاریخ بدن

بدن جایگاه محوری در تاریخ فرهنگی با مورخانی که به طور پیوسته بر موضوعاتی مانند تاریخ بیماری، ناتوانی، زیبایی و سکسوالیته پژوهش می‌کنند، به خود اختصاص داده است. این کتاب مختصر و جذاب معرفی روشنی از تاریخ بدن است و طیف گسترده‌ای از رویکردهای مفهومی به این حوزه را پوشش می‌دهد.

این کتاب موضوع تاریخ بدن را ترسیم و ریشه‌های آن در تاریخ فرهنگی و تاریخ جنسیت را از رشته‌های مرتبطی مانند تاریخ خود، تاریخ پزشکی، تاریخ عواطف و نیز تاریخ جنسیت متمایز می‌کند. با آوردن نمونه‌های اندیشه‌برانگیز از مکتوبات تاریخی طیفی از زمینه‌های موضوعی شامل نژادپرستی، بی‌اشتهایی، جنسیت، سکسوالیتی، روانکاوی و عاملیت را در بر می‌گیرد.

با مطالعه بیشتر و توضیح مفاهیم کلیدی ارائه شده در سراسر کتاب، این متن گسترده و در عین حال در دسترس اولین کتاب مقدماتی است که از دیدگاه نظری به این رشته پر جنب و جوش پرداخته و این برای دانشجویان تاریخ‌نگاری، تاریخ پزشکی یا تاریخ بدن ایده‌آل است.

در بخش نتیجه‌گیری فصل اول آمده است:
تاریخ بدن – تا آنجا که توسط مورخان کشف شده است – چندین پیوستاری را نشان می‌دهد . نظریه هورمونی برای مثال از دوره باستان تا شروع دوران مدرن و بسیاری از مفاهیم هورمونی بسیار حیاتی بوده و برای زندگی در استعاره و گفتار ادامه یافته‌اند. در طول تاریخ، افراد چهره‌های دقیقی را از فیزیونومی تا بیومتریک مدرن، بررسی کرده‌اند.

تغییرات عمده در مفهوم‌سازی بدنی بر روی پاشنه مسیحیت آورده شده که بر دوگانگی میان ذهن متعالی و بدن گوشتی سطح پایین‌تر تاکید داشت، اگرچه اخیرا مورخان بحث کرده‌اند که این دوگانگی سختگیری کمتری نسبت به وضعیتی دارد که فرض شده است. دومین موچ تغییر عقاید درباره بدن، با اکتشافاتی علمی از قرن هفدهم آغاز شد. بدن به تدریج به مثابه یک ماشین در نظر گرفته شد و این مفهوم نیز برای جداسازی ذهن از بدن کمک کرد. طی دوران صنعتی شدن بر بهره‌وری بدن به عنوان ماشین تاکید می‌شود. در نهایت مدرنیته می‌تواند شاهد نوع جدیدی از بدن باشد که ناشی از اکتشافات علم پزشکی است و بر نظریه سلولی ، میکروب‌ها و اندام‌های استوار تکیه دارد؛ به هر روی، این اعمال ویژه پزشکی، در بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌های پزشکی جای خود را باز کرده است. آرمان‌های جدید لاغری و سلامتی نیز سهم خود را دارند. تاکید بر یک خودِ مدرن، درونی و منحصر به فرد نیازمند بدنی متناسب است و بنابراین باید [این بدن] خودنظم باشد. در فصل دوم ما بر چگونگی پرداختن مورخان و سایر اندیشمندان به نظریه‌پردازی نظم بدن می‌رسیم.

بخش‌های کتاب:
مقدمه
⦁ افزایش توجه به تاریخ بدن
⦁ مبانی کتاب
⦁ ساختار کتاب
۱ بدن، ذهن و خود: دیدگاه تاریخی
⦁ بدن در دوران باستان و قرون وسطی
⦁ بدن در دوران مدرن متقدم
⦁ دیدگاه‌های استعماری بر نژاد و بدن
⦁ بدن و مدرنیته: دانش و پزشکی
⦁ خود مدرن
⦁ لاغری به مثابه بدن مدرن؟
⦁ جمع‌بندی
۲- بدن مدرن، انضباط و عاملیت
⦁ مقدمه
⦁ الیاس و فرایند متمدن‌شدن
⦁ بدن و انضباط مدرن: فوکو
⦁ نقد پسااستعماری بر بدن‌های متمدن
⦁ زیبایی، انضباط و عاملیت
⦁ جمع‌بندی
۳- برساخت اجتماعی بدن و تمایلات
⦁ مقدمه
⦁ بدن به مثابه نماد: رویکردهای انسان‌شناختی
⦁ بدن و بیماری به مثابه استعاره
⦁ برساخت اجتماعی بیماری: چارچوب بیماری
⦁ تاریخ هیستری
⦁ تاریخ بی‌اشتهایی عصبی
⦁ تاریخ ناتوانی
⦁ جمع‌بندی
۴- بدن، جنسیت و سکسوالیتی
⦁ [توماس] لاکر و تغییر به سیستم دوتایی جنسیتی
⦁ جایگاه تفاوت جنسیتی در تاریخ
⦁ بدن در نظریه فمینیستی: جنس دوم سیمون دوبوآر
⦁ فوکو و تاریخ سکسوالیته
⦁ نظریه کوئیر و بدن
⦁ غرب‌محوری تاریخ جنسیت و سکسوالیته
⦁ جمع‌بندی
۵- تجربه بدن
⦁ مقدمه
⦁ پدیدارشناسی
⦁ نقد فمینیستی پدیدارشناسی: ایریش ماریون یانگ
⦁ نقد پسااستعماری پدیدارشناسی: فرانتس فانون
⦁ تاریخ تجربه بدنی: باربارا دودن
⦁ پدیدارشناسی تاریخی: احساسات
⦁ پدیدارشناسی تاریخی :درد
⦁ پدیدارشناسی تاریخی: نژاد
⦁ مفهوم عادت‌واره بوردیو
⦁ روانکاوی و بدن در تاریخ
⦁ جمع‌بندی
۶- رویکردهای مادی‌گرایانه به بدن
⦁ تاریخ، زیست‌شناسی و علوم اعصاب
⦁ مادی‌گرایی مدرن: کارن باراد
⦁ مادی‌گرایی مدرن: ژیل دولوز و «شدن» بدن
⦁ مطالعات دانش و فناوری و بدن: برونو لاتور
⦁ دانش پیچیده: آنِ‌ماری و آمادِ مشارک
⦁ دانش پیچیده: گیرته مک
⦁ جمع‌بندی

یادداشت‌ها
واژه‌نامه
برای مطالعه بیشتر
نمایه

درباره نویسنده:
خانم ویلمین رابرگ دانشیار تاریخ فرهنگی در دانشگاه اترچت هلند است. او کتاب‌هایی در موضوعاتی مانند تاریخ بدن، عواطف، جنسیت، دانش و پزشکی قانونی نوشته است.

اطلاعات کتاب‌شناختی:
The History of the Body, Theory and History, Willemijn Ruberg, (2019), Red Globe Press.