انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

تاریخ بدن در ادبیات

معرفی اجمالی کتاب در حوزه‌ مطالعات اجتماعی بدن:

«تاریخ بدن در ادبیات» یک کار پژوهشی در ادبیات فارسی است و گروه نویسندگان زیر نظر مهدی زرقانی آن را تالیف و تدوین کرده‌اند.

در فصل اول رویکردهای نظری بر بدن تلخیص شده و در فصل‌های بعدی به مسئله «بازنمایی بدن در ژانرهای مختلف» از جمله پیشااسلام، عربی، علم‌الجمالی، عاشقانه، هجو، حماسی، کلام، عرفانی و نگاره‌های اسلامی پرداخته‌اند.

گروه نویسندگان در رشته زبان و ادبیات فارسی تحصیل کرده‌اند و جامعیت پژوهش آن را در زبان و ادبیات فارسی ممتاز کرده است.

کتاب در سال ۱۳۹۷ در ۴۴۶ صفحه، توسط نشر سخن منتشر شده است.