انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بولسونارو، رئیس جمهور جدید برزیل کیست؟

بولسونارو از زبان خود (۱)

یک شنبه شب،۲۸ اکتبر ۲۰۱۸، جر بولسونورو، نامزد راستی های افراطی با ۵۵ ٪ آراء ( م ـ با برخورداری از حمایت استیو بنن) مقام ریاست جمهوری برزیل را از رقیب خود، فرناندو حداد، نامزد حزب کارگران با ۴۵ درصد آزآراء ربود. تقریبا ۲۹ درصد افراد حائز شرایط رآی داده، انتخابات را بایکوت کردند.

ریو دو ژانیرو، با شندیدن نتایج دور اول انتخابات از شوق در رقص و شادی بود. در سائوپولو، برای جدا کردن طرفداران دو رقیب، پلیس مجبور به استفاده از گاز اشک آور شد.
پس از انتخاب، بولسونارو که طی کارزار انتخاباتیش، از رسانه ها به طوری مثمر سود برده بود، به جای مصاحبه ی مطبوعاتی، از طریق فیسبوک با مردم ارتباط برقرار کرد: « معاشقه ابتدا با سوسیالیسم ، سپس با کمونیسم، پوپولیسم و افراط چپ راه ما نیست. ..به تمام قول هایی که به گروه های سیاسی و مردم داده شده، انجام خواهد شد.» رسانه های مهم سخنان وی را باز پخش کردند اما به دلایل مشکلات ارتباطاتی، از کار می افتادند. سپس با حضوردر میان مردم، وی اطلاعیه ای کوتاه را خواند و از طرفدار پر و پا قرصش، سناتور مگنو مالتا خواست تا مراسم دعا را برگزار کند و آن گاه به پرسش و پاسخ با نمایندگان رسانه ها پرداخت.

احتمال انتخاب نامزد اصلی حزب کارگران، لوئیز ایناسیو لولاد سیلوا تقریا حتمی بود، اما در دقایق آخر، مجبور به جایگزینی وی با حداد، شهردار سابق سائوپولو شدند که در انتخابات ۲۰۱۶، مقام خود را از دست داده بود. با زندانی کردن لولا به جرم ساختگی فساد، حداد سعی در شناساندن خود به عنوان نامزد ریاست جمهوری کرد اما اذهان عمومی نام وی را با فساد های رنگارنگ و اوضاع موجود تداعی می کرد. با این حال در دور اول انتخابات در ۷ اکتبر، حزب کارگر با شعار «حداد، لولا ست»، ۲۹ درصد آراء را در کارزاری ۱۳ نفره از آن وی ساخت. ( م‌ـ لولا از داخل زندان در مبارزات انتخاباتی شرکت کرد و حمایت بسیاری جلب کرد).

انتخابات امسال به طور ویژٓه ای آکنده از خشونت سیاسی ، قطبی شدن شدید، ارائه اطلاعات اشتباه ازر رسانه ها، بود، آن هم در کشوری که سال ها در چنگ بحران اقتصادی و سیاسی دست و پا زده است. از ۲۰۱۳، میلیون ها از جریان های متفاوت به خیابان ها ریخته اند. تلاش برزیل عمدتا برای خروج از شدید ترین بحران تاریخ این کشوربوده است. فساد بی بند و بار نهاد های سیاسی و بازیگران مهم عرصه اقتصادی را فلج کرده است. رئیس جمهور پیشین،خانم دیلما روسف را به جرم دروغین فساد استیضاح کردند و سیاست های ریاضتی میشل تمر او را نیز بسیار بدنام ساخت، و به زندان انداختن لولا هم همدستی قوه قضائیه را با توطئه، روشن کرد. به ربان دیگر، تک تک نهاد های سیاسی و اجتماعی در قدرت، عمیق و عمبق تر به منجلاب فساد فرو رفتند.

از این باتلاق،سرهنگ ۳۶ ساله ی نیروی زمینی که شش بار به عنوان سناتور ریو د ژانیرو انتخاب شده است، با شعار « برزیل قبل از هر چیز ، خدا فرا تر از همه» سر بلند کرد و وعده داد که خمش ناپذیر ، با راهکرد های و تندرو، همه مسایل را حل خواهد کرد.

هفت سال پیش، بولسورانو، با ابراز مواضع غر یب خود، مضحکه برنامه های خنده آور تلویزیونی بود. یکی از گردانندگان سابق برنامه ای تلویزیونی با وی مصاحبه های پخش می کرد تا نشان دهد تفکر نمایندگانی که به مجلس راه می یابند تا چه اندازه پوسیده است. حالا نوبت بولسوناروست که بخندد و مجریان آن برنامه پشیمان از اختصاص وقت تلویزیونی به وی خود را سرزنش می کنند.

سوار بر موج ناخشنودی مردم، بولسونارو با شعار هایی علیه حزب کارگر، فساد، سیاستمداران، بزهکاری، «فرهنگ مارکسیستی »، کمونیست ها، چپ گرایان، و به طرفداری از گروه هایی که به طور تاریخی به حاشیه رانده شده اند، «حمایت از ارزش های سنتی خانواده»، «وطن پرستی»، ناسیونالیسم، ارتش، ملتی مسیحی، حق حمل اسلحه، افزایش خشونت پلیس، و اقتصادی نئولیبرال که قول تجدید حیات اقتصادی می دهد، رقیب خود را کنار زد. علیرغم عدم ارایه برنامه ای مشخص، پویایی نیرو های طرفدار وی ، او را به مسند قدرتمند ترین فرد برزیل نشانده و حزب رنگ باخته ی وی: حزب سوسیال لیبرال، را به دومین حزب قدرتمند کنگره بدل کرده اند.
اما آنچه مخالفان، حتی منتقدین سر سخت حزب کارگر و مفسران سیاسی بین المللی را وحشت زده ساخته است،‌ اظهارات مکرر بولسورانو در مورد حمایت از دیکتاتوری نظامی ، شکنجه، آزاد گذاشتن دست پلیس در کشتارها بدون دحالت نظام قضایی، و خشونت در باره دگرباشان جنسی، برزیلی ـ-آفریقایی ها، بومیان، اقلیت ها مخالفان سیاسی و نیز عدم اعتقاد به ارزش ها و هنجار های دمکراتیک است.

و این هم برنامه ها و مواضع ی ئیس جمهور آتی بزیل که در ژانویه بر مسند قدرت می نشیند، از زبان خود وی:

« من طرفدار دیکتاتوی هستم، نظامی از استثنا ها»

Open session of the Câmara dos Deputados, 1993
مصاحبه گر: اگر امروز رئیس جمهور بودید، مجلس ملی را منحل می کردید؟
ب: بدن شک. این مجلس کاری از پیش نمی برد. همان روز کودتایی هم می کردم! و مطمئنم که ۹۰ ٪ مردم جشن می گرفتند و خوشحالی می کردند زیرا که این مجلس کارآ نیست. برادر، این مجلس به هیچ درد نمی خورد به غیر از رآی دادن به خواست های رئیس جمهور. اگر رئیس جمهور تصمیم گیرنده و حاکم است، اگر او بر کنگره تسلط دارد، پس بهتر است کودتایی بکنیم و مستقیما دیکتاتوری را برقرار کنیم.
روش های شکنجه کارایی دارند و من با شکنجه موافقم، شما خودتان می دانید که مردم نیز با آن موافقتند.» »
« در این کشور از طریق رأی هیچ چیز عوض نمی شود، هیچ چیز! مطاقا هیچ! تنها از راه جنگ داخلی و انجام کاری که ارتش از آن طفره رفت، یعنی کشتار ۳۰ هزار نفر… و از فرناندو هنریک کاردوسو ( رئیس جمهور) شروع می کنیم. منظور برکناری آن ها نیست بلکه کشتنشان است. البته در هر جنگی برخی بی گناهان نیز کشته می شوند. اشکالی ندارد.»
« اهل تبعیض و دعوا نیستم، ولی اگر دو مرد در خیابان یکدیگر را ببوسند، کتک مفصلی نوش جانشان می کنم.»
– Folha de São Paulo newspaper, May 19, 2002
« حالا دیگر من تجاور کارم ولی … ای نا به کار …. به تو دیگر تجاوز نمی کنم!» در صحبت با خانم سناتور واریا دو روزاریو-ـ ۱۱ نوامبر ۲۰۰۳
« هرگز هم جنس گرایان را دوست نخواهم داشت. دو رویی نمی کنم: ترجیح می دهم پسرم در حادثه ای جان بدهد تا او را با یک همجنس گرا ببینم. در چنین صورتی،او برای من مرده است»
«اگر پسرتان رفتاری هم جنس گرایانه دارد، با شلاق به جانش بیفتید، …. رفتارش را عوض می کند.»
– Participação Popular, TV Câmara, October 17, 2010
پرتا گیل، بازیگر و خواننده: اگر پسرتان عاشق زنی سیاه پوست شود، چه کار می کنید؟
«اوه گرتا… در مورد بی عفتی با هر که باشد صحبت نمی کنم. چنین خطری وجود ندارد، فرزندانم بسیار خوب تربیت شده اند و در محیطی که بدبختانه شما زندگی می کنید،‌ رشد نکرده اند. »
– CQC, TV Bandeirantes, March 28, 2011
« اگر زوجی هم جنس گرا به همسایگیم اساب کشی کنندِ از ارزش خانه ام کاسته می شود … اگر در حوالی آن پیاده روی کنند و همدیگر را ببوسند، از ارزش آن کم می شود.
– Playboy Magazine, June 7, 2011
مصاحبه گر (م): آیا داستان زندگی هیتلر باعث افتخار شماست؟
ب: نه، من به چیزی افتخار نمی کنم.
م: آیا او را دوست دارید؟
ب: نه. آنچه شما باید درک کنید این است که جنگ، جنگ است و او استراتژیست بزرگی بود.
م: آیا تا به حال زنی را زده اید؟
ب: بله … در الدورادو در زمان نوجوانی، دختری پر رویی می کرد و من هم زدمش.
م: گذاشتینش پشت به دیوار و …. …؟ دنگ
ب: نه خب! من ازدواج کرده ام و زنم از جواب به این سوال خوشش نمی آید. ‌
– CQC, TV Bandeirantes, March 26, 2012
« هم جنس گرایان روی آرامش نخواهند دید. من از مصونیت پارلمانی برخوردارم و به راحتی می گویم که از آن ها متنفرم (‌هم جنس گرا هراس هستم) … بله و به آن افتخار هم می کنم…اگر پای دفاع از کودکان در مدارس باشد…»

« بسیاری زنان کاردان وجود دارند ولی هرگز زنی را با حقوق مساوی مردان استخدام نمی کنم.»
– SuperPop, RedeTV!, February 15, 2016
« برزیل قبل از همه و هر چیز. .. و از آن جا که کشوری مسیحی هستیم ، خدا بالاتر از همه. روزگار داستان دولت غیر دینی به سر رسیده و دولت مسیحی است. و اگر اقلیتی با آن مخالف است ، پس باید هر چه زود تر آستین ها را بالا زد و دولتی برای اکثریت برزیلی ها بنا نهاد. اقلیت باید از اکثریت تبعیت کند. قوانینی برای دففاع از اکثریت باید وضع شود و اقلیت باید در این محدوده جا گیرد و یا ناپیدی شود!»
– Event in Campina Grande, Paraíba, February 8, 2017
«خشونت باید با خشونت پاسخ داده شود!»
– The Noite with Danilo Gentili, SBT, March 20, 2017
«چهار پسر داشتم … ، بعد یکی دیگر …… و پنجمی هم می بایست پسر می شد ولی دچار ضعف شدم و دختراز آب درآمد»
– Speech at the Hebraica Club, Rio de Janeiro, April 3, 2017
«اگر رئیش جمهور بودم ، پولی برای سازمان های غیر دولتی باقی نمی ماند. این مردم بی ارزش، باید کار کنند. اگر به آن مقام برسم، هر شهروندی یک اسلحه خواهد داشت، و حتی یک سانتیمتر زمین به بومیان و یا نسل بازماندگان بردگان فراری و یا آزاد شده) تخصص نخواهد یافت. »
Speech at the Hebraica Club, Rio de Janeiro, April 3, 2017

«آیا تا به حال یک ژاپنی دیده اید که به دنبال صدقه باشد؟ این ملت از صدقه گیری شرم دارد…نه مثل اقلیتی که اینجا در حاشیه نشخوار می کند.»
Speech at the Hebraica Club, Rio de Janeiro, April 3, 2017
«کارگران باید بین حقوق کمتر و اشتغال و یا بیکاری و برخورداری از همه حقوق انتخاب کند.
– Event in Deerfield Beach, FL , October 8, 2017
« به پلیس اجازه کشتن می دهم:آتش به اختیار.»
– Event in Deerfield Beach, FL, October 8, 2017
«این گروه فقط در صورت تبعیت از ما می تواند در این سرزمین بمانند، سرخ های حاشیه ای باید از وطنمان محو شوند.»
– Live video address to a rally in São Paulo, October 21,
« دیگر از سازمان های غیر دولتی خبری نخواهد بود تا تشنگی چیپگرائیتان را سیراب کنند … چنان پاکسازیی خواهید دید که در تاریخ برزیل بی سابقه است.»
– Live video address to a rally in São Paulo, October 21, 2018
«شاهد ارتشی مفتخر خواهید بود که با آینده برزیل همسو یی دارد. شما بی سرو پاها ( منظور طرفداران حزب کارگر) شاهد خواهید بود که چگون شهروندان و پلیس ارتش ، در اجرای قوانین از حمایت قوه قضائیه برخردار خواهند بود.»
۱- HTTPS://THEINTERCEPT.COM/2018/10/28/JAIR-BOLSONARO-ELECTED-PRESIDENT-BRAZIL/