انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بوردیو در زبان فارسی

طی حدود به ۱۵ سال اخیر، کتاب‌ها، مقالات و یادداشت‌های زیادی از پیر بوردیو و یا درباره او به فارسی تالیف یا ترجمه و منتشر شده‌اند. لذا تلاش شده فهرست بخش مهمی از این متون گردآوری و دسته‌بندی شود.

این فهرست را می‌توانید در فایل پیوست این مطلب مطالعه کنید.

این مطلب متعلق به ویژه نامه پیر بوردیو است که به زودی منتشر خواهد شد.

۲۹۹۸۱-۱۷۳