انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

برگزاری نشست ۱۸۰: علم موسیقی در ایران؛ چشم‌اندازهایی از گذشته و امروز

انسان شناسی و فرهنگ به اطلاع علاقه‌مندان می رساند که نشست ۱۸۰ام یکشنبه‌های انسان‎شناسی و فرهنگ را با موضوع « علم موسیقی در ایران: چشم‌اندازهایی از گذشته و امروز» برگزار می‌کند.

در این نشست آقای بهرنگ نیک‌آیین (کارشناس ارشد قوم‌‍‌موسیقی‌شناسی از دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران) درباره «اتنوموزیکولوژی و دانشگاهی شدنش در ایران: رویکردها و دستاوردها» و آقای فرشاد توکلی (کارشناس ارشد قوم‌‍‌موسیقی‌شناسی از دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران) دربارۀ «فضل موسیقیایی و ایرانیّت: مسئله‌مندیِ فرهیخته‌گرایی در موسیقیِ ایران» سخنرانی خواهند کرد

دراین نشست فیلم «اجق» اثر آرمان گوهری‌نسب نمایش داده خواهد شد.

زمان نشست : یکشنبه ۱۳ بهمن ۹۸ ساعت ۱۶ تا ۱۹
مکان نشست: خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ولیعصر، خیابان دمشق، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات