انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

برگزاری نشست ۱۷۱ یکشنبه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ: بدن و تابو

انسان شناسی و فرهنگ به اطلاع علاقه مندان می رساند دومین نشست از دوره هفتم نشست‌های یکشنبه‌های انسان‎شناسی و فرهنگ (نشست ۱۷۱) را برگزار می‌کند. در این نشست دکتر زهره انواری (انسان شناس، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران) دربارۀ « بدن و تابو، با تکیه بر آرای مری داگلاس » سخنرانی خواهند کرد. در این نشست فیلم هایی درباره مری داگلاس نمایش داده خواهد شد و از کتاب اخیر دکتر زهر انواری با عنوان «مری داگلاس» – که انتشارات انسان شناسی به تارگی آن را منتشر کرده – رونمایی خواهد شد. همچنین در پایان نشست پنل پرسش و پاسخ کتبی برگزار خواهد شد.

 

 

زمان نشست : یکشنبه ۲۱ مهر ۹۸ ساعت ۱۶ تا ۱۹
مکان نشست: خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ولیعصر، خیابان دمشق، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات