انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

برگزاری ششمین دورۀ یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ

برگزاری ششمین دورۀ یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ

ششمین دوره از جلسات یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ بزودی شروع خواهد شد. انسان شناسی و فرهنگ به اطلاع مخاطبان خود می رساند که دوره جدید نشست های هفتگی خود را همچون دوره های پیشین با نمایش فیلم، سخنرانی و پنل پرسش و پاسخ برگزار خواهد کرد.
انسان شناسی و فرهنگ این افتخار را دارد که همچون سالهای پیشین با حمایت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزاری این جلسات را ادامه دهد. مکان واقع در پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات (خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ولیعصر، خیابان دمشق) و زمان آن از ساعت ۱۶ الی ۱۹ خواهد بود.
اطلاعیه نخستین نشست از دوره ششم (نشست ۱۴۴) به زودی منتشر می شود. از علاقه مندان دعوت می کنیم که در انتشار این خبر به ما یاری کنند.
روابط عمومی انسان شناسی و فرهنگ