انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بررسی تطبیقی شام آخر به روایت داوینچیِ براون و کلیسای سنت سرکیس

گسترده کلیسای واتیکان و کاتولیک های سراسر جهان قرار گرفت و نسخه های متعددی از آن سوزانده شد. داستان راز داوینچی درباره رابرت لنگدان، نماد شناس برجسته هاروارد است که طی اقامتش در پاریس یا ماجرای مرگ ژاک سونیر، رئیس موزه لوور ماجه می شود و در گیر حل معمایی می شود که سونیر هنگام مرگ به جا گذاشته است. ایده اصلی کتاب که باعث برانگیخته شدن مخالفتها بود باور به غیرالوهی بودن مسیح (ع)، ازدواج وی با مریم مجدلیه و فرزند دار شدن وی است.
در تمامی کتاب ما به همراه لنگدان و سوفی نوو – نوه سونیر و کارمند بخش رمزگشایی اداره پلیس فرانسه- با معماها و نمادهای بسیاری روبرو می شویم که از سونیر شروع و با حوادث بزرگتری به پایان می رسد. در این نوشته هدف اصلی نگارنده، اشاره به بحث نمادشناسی تابلوی شام آخر (last supper) از دیدگاه براون است. هم چنین در ادامه تلاش می شود که مقایسه ای تطبیقی بین تابلوی شام آخر داوینچی و نقاشی دیواری شام آخر کلیسای سنت سرکیس ارائه شود.

برای خواندن این مقاله در زیر کلیک کنید:

۸۵۲۵