انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بررسی باورها و کنش های اجتماعی فرهنگی زنان در مورد سلامت: مطالعه موردی: زنان ۳۰ تا ۵۰ ساله ایرانی، افغان و عرب ساکن در محله دولت آباد شهرری(۶)

بخش ششم

پدیده ای که غالبا برای پزشکان و محققین علوم اجتماعی در رابطه با حوزه سلامت و بیماری، جذابیت دارد، تنوع فوق العاده واکنش هایی است که افراد در مقابل بیماری ها، از خود نشان می دهند. در حالی که ممکن است کسی به نشانه بیماری، تقریبا اعتنا نکند، دیگری ممکن است ( شاید حتی با وجود بیماری خفیف تر از اولی) از انجام مسئولیت های روزانه خود سرباز زند و ناراحتی عاطفی و ناتوانایی اجتماعی و روانی از خود نشان دهد.

به طور کلی در بین هرجامعه ای، گروه های مختلف- بسته به سن، جنس، تحصیلات، ویژگی های قومی، مذهبی و اجتماعی- اغلب دیدگاه های بسیار متفاوتی راجع به بیماری دارند و چگونگی دریافت و تجربه آنها از بیماری و مراقبت های پزشکی متفاوت است.

برای خواندن این بخش در زیر کلیک کنید:

۱۰۰۸۴