انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بررسی انسان شناسی پدیده دست فروشی در تهران: مطالعه موردی زنان دست فروش در مترو

چکیده :

افراد درجامعه جهت ادامه حیات خود ناچارند دست به فعالیتهای اقتصادی بزنندواین فعالیتها عمدتا برحسب فاکتورهای مختلف از قبیل میزان سواد، تخصص و کارآیی و غیره صورت می‌گیرد . دراین میان افرادی هم هستند که به دلایل مختلف عدم تخصص نداشتن سرمایه‌ایجاد شغل دوم درکنار اصلی مهاجرت روستائیان به شهرها و…به دست‌فروشی اشتغال دارند.

دست‌فروشی نوعی بیکاری پنهان است و شخص از طریق خرید یک سری کالا و فروش آنهاهمراه با سود به کسب وکار مشغول می‌شود که غالبا دارای مکان مشخصی برای کسب نیست.دست‌فروشی از جمله مشاغل کاذب، شکننده و غیر متعارف هست که در شهرهای بزرگ بوضوح دیده می‌شودودست‌فروشی شغل مردانه نیست بلکه کودکان وعلی الخصوص زنان نیز به‌این عرصه قدم گذاشته اند. زنان دست‌فروش درمترو در این میان از جمله دست فروشان نوظهورهستند.

حدود کم و بیش ۱۱ سال از احداث مترو درتهران می‌گذرد و زنان به دست فروشی در واگن‌های قطار پایتخت روی آورده ا ند. نکته قابل توجه گرایش بی رویه زنان به دست‌فروشی درمترو هست. لذا، تحقیق حاضر بدنبال یافتن پاسخ به‌این سوال است که علل گرایش روز افزون زنان به دست فروشی درمترو چه میتواند باشد و سعی شده است که میان کنشهای دست فروشان درمترو را به تصویربکشیم . برای تحقق این امر به سه روش اسنادی، مشاهده ومصاحبه عمیق به میدان مطالعه رفته و پس ازبررسی‌های لازم در این حوزه به نتایج قابل تاملی دست یافتیم. از جمله‌اینکه دست‌فروشی زنان در واگن‌های قطار مخصوص بانوان برای آنهاامنیت دارد و از نگاههای مربوط یا نامربوط مردان درامان هستند واین دست فروشی باعث استقلال و خودکفایی زنان می‌شود و آ نها از این امر راضی هستند هرچندکه مشکلاتی رانیز داشته باشند و دست‌فروشی نیاز به سرمایه اولیه ندارد و میتوان از آن سرمایه کافی را کسب کرد. دست‌فروشان را نیز می‌توان دراقشارگوناگون قرارداد از جمله : زنان سرپرست خانوار، دست‌فروشی به عنوان شغل دوم، دست فروشی و گذران اوقات فراغت، دست فروشی و عادت و دست فروشی بطور موقت .

کلید واژه ها : شهر، مترو، دست‌فروشی، زنان، استقلال مالی، سرپرست خانوار

برای دیدن ادامه مقاله کلیک کنید:

۱۰۹۲۷